Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Nurmsist


Peetri kihelkonnast Nurmsist (Nurmsi kuulub praegu Annasse – teade pole mitte selle kohta vaid samanimelise Peetri kihelkonna küla kohta) on rännanud kolm perekonda Suhhumi[sse], siis kui jutustaja umbes 8-a[astane] olnud, s.o Maltsveti aeg. Kaks perekonda on tagasi tulnud, üks jäänud kaduma.
EKLA, f 199, m 44, 75 (IV-A1) < Paide-Anna khk., Valgma k., Pääburi t. - Hilda Kõrge < Kata Indermitte, 69 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!