Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mäo


Jutustaja võõrasisa vend, Mäo mõisa Stackelberg võtnud 14-a. poisikesena Türgi sõjast osa, olnud ohvitser. Sõja ajal on haiged ja surnud kusagile ühte visatud, Stackelberg olnud ka nende hulgas. Pärast on mingisuguse konksu või haagiga hakatud jälle välja tõmbama. Kes surnud, võetud ise kohta mahamatmiseks, haiged mujale. Stackelberg rääkinud pärast, et haigus polevat nii hull olnud kui see konks, millega surnuid välja tõmmatud.
Jutustaja abikaasa vanaisa olnud Eesti, Liivi ja Kura kindralkuberner. Võtnud osa Napoleoni-vastasest sõjast. Muidu elanud ta väga toredalt. Äärmiselt suuri pidusid pidanud. Selleks otstarbeks olnud tal imestamisväärselt palju söögiriistu.
EKLA, f 199, m 44, 94 (IV-D1b) < Paide-Anna khk., Mäo lstk. < Mäo m. - Hilda Kõrge < Aleksandra Grünewald, 62 a. (1930)

Mäo viimasest (admiral) Stackelbergist neljas põlv tagasi olnud kergemeelne mõisnik. Piinamise otstarbel nülginud. Nülitud nahku olnud mõisas, rihmalaiused ribad. Samal otstarbel olnud lõigatud naiste rinnad, neid olnud kuivanuina nahkribade hulgas. Meeste kehaosi pole olnud. See mõisnik olnud äärmiselt rikas, kammer olnud raha täis. Lastest on olnud tal kolm tütart. Järgnevad kolm põlve Stackelberge Mäos olnud ristiinimesed, päris hääd. Jutustaja ütleb, et võib-olla on ka nülitud jutad veelgi mõisa pööningul, sääl neid hoitud ennem.

Rahvas arvab, et admiral Stackelbergi vend oskanud tuult pöörata, ühe maja põlemisel teinud ta seda, maja põlenud Valgma külas. Muidu on ta ka olnud hää härra. Tema ajal pole enam piinamist olnud.
EKLA, f 199, m 44, 94/5 (IV-D1b) < Paide-Anna khk., Valgma k., Pääburi t. - Hilda Kõrge < Otto Indermitte, 65 a. (1930)

Stackelbergil Mäo mõisas olnud kunagi sõja ajal nülitud inimesenahku, ta olnud ühes suuremas sõjas, kas Põhja- või muus ülem. Siis, kui tal süda täis olnud, lahutanud ta neid. Kastis olnud need kuivatatult koos – meeste jutad ja naiste rinnad.
EKLA, f 199, m 44, 95 (IV-D1b) < Paide-Anna khk., Paide l. < Mäo m. - Hilda Kõrge < Anna Septer, 78 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!