Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Rahutused - Mahtra mäss


Purdi osast on Mahtra sõjast osavõtjaid olnud, neid peksetud pärast seda Anna kiriku juures kõrtsi hoovis.
EKLA, f 199, m 44, 117 (IV-J1) < Paide-Anna khk., Pikaküla as. < Pikaküla m. - Hilda Kõrge < Mart Treial, 65 a. (1930)

Mahtra sõjas on Purdi inimesi käinud. Üksikasjalisemat jutustaja ei tea.
EKLA, f 199, m 44, 117 (IV-J1) < Paide-Anna khk., Sõmeru k., Tõugu t. < Madise - Hilda Kõrge < Anna Tõugu, 61 a. (1930)

Jutustaja emaema isa Nurmsi külas oli redusse läinud Mahtra sõja ajal, sest kelle teomees sinna läinud, selle peremees pekstud kodus läbi. Teomehi olla palju sõjas käinud. Pärast jäänud peksmata ainult need, kes on kuidagi unund või tähelepanemata jäänud. Tallide vahel pekstud mõisas.
EKLA, f 199, m 44, 117 (IV-J1) < Paide-Anna khk., Sõmeru k., Matsi t. - Hilda Kõrge < Leena Kagovere, 56 a. (1930)

Mahtra sõtta olla läinud Purdi mõisa jaost 4–5 isikut. Nad olla aga enne sinna jõudmist tagasi pööranud, Baumküla (Paunküla) kohalt. Peksa on saanud siiski. Kaks on redusse läinud, teised pandud 4–5 nädalaks kinni.
EKLA, f 199, m 44, 117 (IV-J1) < Paide-Anna khk., Sõmeru k., Tõugu t. - Hilda Kõrge < Hans Tõugu, 72 a. (1930)

Mahtra sõjas käidud ka Purdist. Mõisnik oli lasknud viinavaadid üles panna, et mehed endid täis jooks, siis kui purjus olnud, võetud kinni ja peksetud, viidud Tallinna. Kuberner oli abi saatnud. 80 inimest on notitud mässajate poolt. Kuberner oli keisrile rääkinud, et hundid olid need söönud.
Siis oli määratud hundi “pearaha” – kes hundi tapab, saab kolm rubla.
EKLA, f 199, m 44, 117/8 (IV-J1) < Paide-Anna khk., Kirila k., Loodevälja t. - Hilda Kõrge < Jaan Reinmann, 68 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!