Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Peksmine


Jutustaja vanavanemate ajal Äivere Patküla [Eivere Patkul] (mõisnik) proua on koledasti peksa lasknud. Üks mees Jädrut peksetud verekeraks. Käerandmed on tal kokku seotud, siis surutud käed ümber põlvede, siis pistetud puu käsivarte päält ja põlvekõverdusist läbi. Inimene olnud ise ihualasti. Peksetud keppidega – lükates teda jalaga siia sinna. Pääle peksu roninud mees käpuli metsa, kuhu ta vist surnud.
Proua ise on igal peksupäeval paastunud.
EKLA, f 199, m 44, 128 (IV-K) < Paide-Anna khk., Äivere k., Mardi t. < Otiku k. - Hilda Kõrge < Jüri Lillepott, 65 a. (1930)

Seinapalu ümbruses pole suuri streike ja protsesse olnud – vähemaile antud lihtsalt mõisas peksa. Jutustaja isa järele teab jutustaja mõned juhud (isa oli Mäos viinapõletaja), [mil] 30 hoopi ja enam antud.
Üks Valgma mees hakanud kubjale vastu – talle antud kolm reedet iga kord 100 hoopi vitsadega. Mees olnud nii haige, et linadega pöördud. Jäänud eluks ajaks sandiks. Pärast käinud karkude najal kerjamas.
EKLA, f 199, m 44, 128/9 (IV-K) < Paide-Anna khk., Seinapalu k., Villemi t. - Hilda Kõrge < Gustav Valmsen, 65 a. (1930)

Üks Valgma küla saunamees, keda kutsutud tatarlaseks (isa tatarlane või kuidas, ei tea jutustaja) – jutustajast umbes 60 a. vanem – , rääkinud, et üks hobune ei vedavat neid keppe ära, mis tema selga mõisa poolt puruks peksetud.
EKLA, f 199, m 44, 132 (IV-K) < Paide-Anna khk., Valgma k., Pääburi t. - Hilda Kõrge < Otto Indermitte, 65 a. (1930)

Jutustaja teab ühe määramata-aegse karistusjuhu Äivere mõisas. Keegi naine on läinud mõisa õuest läbi. Selle eest saanud ta nii peksa, et nahk on seljalt ära olnud. Katteks on seljale lina pääle pandud – see olnud verikoorukesega ühes. Mingisugusel põhjusel tulnud naisele uus karistus – siis on lina raginal kõige verekoorukesega seljalt maha kistud ja hakatud uuesti peksma nahata verisele seljale. Rahvas teadvat veel naise nime ja koha, kust ta just läbi läinud.
EKLA, f 199, m 44, 132 (IV-K) < Paide-Anna khk., Mündi k. < Pilistvere - Hilda Kõrge < M. Vaim, 40 a. (1930)

Jutustaja ajal pole Mündi mõisa talli juures enam peksmist kuulda olnud, ta ema ajal olnud küll.
EKLA, f 199, m 44, 132 (IV-K) < Paide-Anna khk., Kirila k., Sepasauna < Seinapalu k. - Hilda Kõrge < Hedvig Neidu, 83 a. (1930)

Teomeestel Valma ja Seinapalu külast läinud korra öösel õitsel olles hobused mõisa rukkisse (Mäo) ja võetud sääl kinni. Mehed ise põgenenud piitsutamise kartuses 12 versta kaugusele Mäo mõisast, nn Sajasauna rabasse, mis asub Seinapalu külast lõuna pool. Elanud sääl umbes nädalapäevad, mõisas pole mõistetud arvata, et nad sääl on. Käinud säält väljas peremeeste juures töös. Siis olla mõisas palumas käidud, et see ei karistaks. Ongi siis lubatud ilma jätta. See olnud siis, kui jutustaja üsna väikene, Mäo admiral Stackelbergi vanaisa ajal. Mõisnik ise ei ole väga kuri olnudki, aga kubjas olnud hull. Siis küll polevat peksnud.
EKLA, f 199, m 44, 133 (IV-K) < Paide-Anna khk., Valgma k., Pääburi t. - Hilda Kõrge < Otto Indermitte, 65 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!