Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Usk - Luteri usk


Ümbruskonnas pole jutustaja midagi kuulnud usulahkudest, olnud ainult luteri usk (Seinapalu ümbruses nii).
EKLA, f 199, m 44, 134 (IV-L1) < Paide-Anna khk., Seinapalu k., Vahi t. - Hilda Kõrge < Anna Prenner (Brenner), 74 a. (1930)

Jutustaja ajal olnud Valgma külas vana Vahter kooliõpetajaks (praeguse Anna köstri isa). Iga laupäeva õhtul ta pidanud koolis palvetunde. Ruum olnud tungil täis. Juba päeval olnud kodudes vaidlus koduhoidja pärast – igaüks tahtnud minna tundi. Lihtsad hariliku usu lugemised olnud.
EKLA, f 199, m 44, 134 (IV-L1) < Paide-Anna khk., Valgma k., Tõnsu t. - Hilda Kõrge < Marie Adamson, 66 a. (1930)

Jutustaja noorespõlves on palvetunde peetud ümbruskonna koolimajus. Lugenud kas kiriku vöörmündrid või muud. See olnud nagu abikirik, liht luteri usu tunnid olnud. Lahkuske pole jutustaja kuulnud (Äivere kohta).
EKLA, f 199, m 44, 134 (IV-L1) < Paide-Anna khk., Äivere k., Indreko t. - Hilda Kõrge < Johannes Velsker, 70 a. (1930)

Kirila koolimajas peetud jutustaja nooremas eas luteri usu palvetunde.
EKLA, f 199, m 44, 134 (IV-L1) < Paide-Anna khk., Kirila k., Uuepiibe t. - Hilda Kõrge < Aleksander Reinmann, 55 a. (1930)

Vennastekogudus küll pidi olema ammuaegne, sest Anna kiriku ligi on vastav palvemaja, mis järjekorras on teine sellel kohal. Selle liikumise kohta ma ei saanud midagi kindlat, seda ei eralda rahvas harilikust lut[eri] kiriku usust. Ka on selles kohas jutust[ajate] kriis.
EKLA, f 199, m 44, 134 (IV-L1) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!