Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Rahvakool – õpetus mujal


Jutustaja olnud 15-a., kui Äiveres kool tehti. Enne pole olnud seda. Otiku külas olnud küll kooli otsetarbeks üks saun, kes tahtnud, võinud sääl käia. Kes lugeda pole oskanud, seda ei võetud leeri, kui mujal käia ei tahtnud, siis pidanud ise kodus õppima.
Kiriku juures olnud tuba, kus loetud pühapäeviti kaks korda aastas. Paide-Anna kirikuõpetaja Hammerbecki ajal katsutud ka vanu inimesi. Ise olnud õpetaja tige, kes pole oskand, seda löönud nii, et pääluu kõlisenud. Jutustaja-aegsed ikka lugeda oskanud; kirja – enamasti oma nime on oskanud kirjutada ja rohkem ka mõned.
EKLA, f 199, m 44, 140 (IV-M1) < Paide-Anna khk., Äivere k., Juhkami t. - Hilda Kõrge < Anna Tiisfeldt, 80 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!