Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Kool – õpetus


Jutustaja kooliea aeg olnud Rakvere ja Püssi ümbruses koolisunduseta. Jutustaja käinud siiski kolm talvet. Olnud hää õpilane, siis olnud ka õpetaja hää. Õpetaja tahtnud, et õpitakse ja koolis käiakse. Kui pole osatud, siis olnud ta kuri küll. Käinud külas loetamas. Jutustaja olnud kaks korda juures, kui löönud lastel silmad lõhki. Jutustaja saanud ühe korra (esimene kord katsel) ka lüüa. Õpetaja teist nime ei tea, kuid esimene olnud Kaarle. Ta olnud kangesti äkiline. Uhke pole ta olnud. Rahvaga saanud hästi läbi. Jutlust ütelnd kõvasti.
EKLA, f 199, m 44, 144 (IV-M1) < Paide-Anna khk., Mündi as. < Püssi - Hilda Kõrge < Jaan Eero, 84 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!