Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Ajakirjandus


Kui jutustaja veel koolis pole käinud, olnud Sõmeru pool mõnedel Ristirahva leht (pühapäeva) [Ristirahwa Pühhapäewaleht], ta kooliajal loetud samas ka Sakalat ja Eesti Postimeest.
EKLA, f 199, m 44, 146 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Sõmeru k., Matsi t. - Hilda Kõrge < Leena Kagovere, 56 a. (1930)

Jutustaja isa, Kirila külas, on lugenud Sakala lehte (ta isa on lõpetanud kreiskooli). Muud kirjandust pole ta lugenud. Teised pole sel ajal midagi lugenud. Jutustaja naaberperemees pole siis lugeda oskandki.
EKLA, f 199, m 44, 146 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Kirila k., Loodevälja t. - Hilda Kõrge < Jüri Päärdu, 68 a. (1930)

Jutustaja isa Seinapalu külas olnud esimene, kes võtnud teise pere Juhaniga 1877. a. kokku Ristirahva Pühapäevalehe. Pääle selle on vähe hiljem neil Valgus käinud. Teised pole ümbruses lugenud.
EKLA, f 199, m 44, 146 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Seinapalu k., Villemi t. - Hilda Kõrge < Gustav Valmsen, 65 a. (1930)

Kui jutustaja 18–20 a., siis loetud Otiku külas mõnede poolt Ristirahva Pühapäevalehte, suuri seitunge pole loetud.
EKLA, f 199, m 44, 146 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Äivere k., Mardi t. < Otiku k. - Hilda Kõrge < Jüri Lillepott, 65 a. (1930)

Jutustaja olnud umbes 18-a[astane], siis tulnud Seinapalu külla Virulane ja vähe hiljem Valgus.
EKLA, f 199, m 44, 146 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Lasbutri [Lasputre] - Hilda Kõrge < Jaan Übjus, 71 a. (1930)

Jutustaja isa lugenud Tartu (?) Postimeest (vist väljaandmise koha järgi).
EKLA, f 199, m 44, 146 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Valgma k., Pääburi t. - Hilda Kõrge < Kata Indermitte, 69 a. (1930)

Mõnes kohas ümbruses loetud jutustaja noores eas (naisemees olnud) Perno Postimeest. Üldiselt loetud vähe.
EKLA, f 199, m 44, 147 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Valgma k., Pääburi t. - Hilda Kõrge < Otto Indermitte, 65 a. (1930)

Jutustaja on Sakalat lugend ilmumisest kuni Jakobsoni surmani, sest selles olnud palju põllupidamisest. Ta on veel lugenud Põllumeest, kuid see pole huvitavalt kirjutatud olnud, ega pole sest hoolitud nii kui eelmisest.
EKLA, f 199, m 44, 147 (IV-M2) < Paide-Anna khk., Seinapalu k., Saare t. < Valgma k. - Hilda Kõrge < Gustas Indermitte, 73 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!