Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused


Paides käinud 1905. a. karistussalgad. Madrused olnud ja paar suurtükki. Mitmed olla maha lastud, samuti karistatud peksuga.
EKLA, f 199, m 44, 150 (IV-N) < Paide-Anna khk., Kirila k., Uuepiibe t. - Hilda Kõrge < Aleksander Reinmann, 55 a. (1930)

Paide 1905. a.
Paide linnakoolis kajastunud 1905. a. rahutused. Jutustaja olnud nooremas klassis 15 a. vana. Selleks mõjunud kaasa teised koolid. Tallinna linnakooliga olnud vanemad klassid kirjavahetuses. Nõudeina koostatud Paides mitmesuguseid, jutustaja mäletab mõned, üks olnud südametunnistuse vabaduse nõue, üks saksa keele õpetamise nõue. Usuõpetaja Johannes Luige (kadakas) lahkumist nõutud ka. Otsustatud ta tunnist ära minna, kui ta ikka tundi tuleb. Luik pidanud ennast jõhkralt ülal, nimetanud õpilasi „künnihärg”, „unimüts” jne. Ühes vanemas klassis läinudki õpilased ära, siis hüüdnud järele: “Armsad vennad, kuhu lähete!”
Kui õpilased nõudekirja koostama hakanud, tehtud koosolek selleks pettuse teel, ruume küsitud tantsu otstarbeks. Juhataja on lubanud. Koolitöö lõppenud enne tähtaega. Karistussalgad tulnud Paide pääle uueaasta.
Paide kooles oli kavatsetud esialgselt teaduslik-kirjanduslik ring, kuid see siirdunud poliitikale üle. Eesotsas olnud gümnaasiumiõpilane Endel Reinike. Ringil olnud kirjavahetus Tallinna ja Tartuga. Ring olnud põrandaalune. Pidanud lubamata kirjandust. Pakke saadetud ringile mitmel adressil, et mitte tähelepanu äratada. Ka hoitud kirjandus kord ühe, kord teise juures. Saadud kirjanduse eest makstud kahasse (s.o üheskoos). Korra tulnud pakk ka jutustaja nimele. Pakki pole tohtinud keegi üksikult lahti võtta, et säält midagi teiste teadmata kõrvaldada [ei] saaks. Paki kesta on pääle sisu väljavõttu tihti kontrolli või järelpärimise kartuses pandud mõned vajaminevad kooliraamatud või muud sarnast, et oleks nagu neid saadetud. Reinikest on kahtlustatud, et ta kõike raha ära ei saada. Keegi õpilane olnud posti pääl, see teadnud, kui pakke tuli. Korra oli Risti kiriku juures regedele ja mujale laiali asetatud proklamatsioonilehti mainit ringi poolt. Need, kelle juurest lehti leitud, võetud kinni, kuid on varsti jälle lahti lastud.
1905. a. tegelasi olnud ümbruses mitmeid. Jutustaja teab neist Kirila kooliõpetaja Sõnajalga – organisaator olnud, praegu elus. Teiseks politseisekretär Rüütel, olnud hää kõnemees, kinni pole teda 1905. a. siiski võetud. Sõnajalg olnud pelgus. Kolmandana olnud tuntud Salza (praegune admiral, isa mõisnik).
EKLA, f 199, m 44, 150/1 (IV-N) < Paide-Anna khk., Mündi < Pilistvere - Hilda Kõrge < M. Vaim, 40 a. (1930)

Kirila küla, Mündi mõisa alla kuuluv, ja Mündi mõis
1905. a. ei olevat Kirila ja Mündi ümbruses rahutusi olnud. Kõik olnud vaikne.
EKLA, f 199, m 44, 151 (IV-N) < Paide-Anna khk., Kirila k., Uuepiibe t. - Hilda Kõrge < Aleksander Reinmann, 55 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!