Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Teadete register, mis lokaalselt ei kuulu Paide-Anna kihelkonda.


Järjekorra- Lk
nr. Teate aine. Teate kohaline kuuluvus. traditsioonis. Jutustaja.
1). Lahinguplatsid. Peetri kihelkond. 42. 72, 49.
2). Lahinguplats. Türi kihelkond. 43. 38.
3). Pelgupaik. Kose kihelkond. 44. 24.
4). Raha peidukoht. Rõuge kihelkond. 47. 33.
5). Kabel. Peetri kihelkond, Koorti mõis 47. 28.
6). Väljaränd. Lüganuse kihelkond. 74. 5.
7). Väljaränd. Peetri kihelkond. 75. 9.
8). Väljaränd. Türi kihelkond, Röa. 75. 16.
9). Põhjasõda. Paistu kihelkond. 77. 40.
10). Väeteenistus. Türi kihelkond. 84. 16.
11). Väeteenistus. Põltsamaa kihelkond. 84. 4.
12). Ikaldus. Rõuge kihelkond. 85. 33.
13). Haigus. Rõuge kihelkond. 85. 33.
14). Ikaldus, haigus. Peetri kihelkond. 85 12.
15). Haigus. Peetri kihelkond, Sargvere m. 86. 10.
16). Ikaldus. Türi kihelkond, Lokuta. 87. 29.
17). Haigus. Türi kihelkond. 87. 29.
18). Haigus. Paunküla mõis (Kose?). 88. 11.
19). Nälg. Türi kihelkond. 89. 60.
20). Sivers. Õisu mõis. 96. 40.
21). Fersen. Olustvere mõis. 96 17.
22). Ingelström. Rõuge kihelkond. 97. 33.
23). Vene papp. Rõuge kihelkond. 102. 33.
24). Kooliõpetajad. Purtses. 103. 5.
25). Tegu. Türi kihelkond. 105. 59.
26). Tegu. Peetri kihelkond. 106. 76.
27). Tegu. Türi kihelkond. 106. 16.
28). Tegu. Paistu kihelkond. 106. 40.
29). Söök. Pilistvere kihelkond. 122. 80.
30). Elamu. Pilistvere kihelkond. 125. 80.
31). Kohus. Peetri kihelkond, Vodja. 128. 12.
32). Kohus. Türi kihelkond. 129. 29.
33). Karistus, esimese öö õigus. Peetri khk., Vodja. 133. 12.
34). Vene usk. Paistu kihelkond. 135. 40.
35). Maltsvet. Türi kihelkond. 137. 29.
36). Maltsvet. Tallinn 137. 42.
37). Maltsvet. Vändra Maltsvet. 138. 29.
38). Kool. Rakvere, Püssi. 144. 5.
39). Leer. Paistu kihelkond. 144. 40.
40). Leer. Türi kihelkond. 145 60.
41). Seltsielu. Narvas. 149. 23.
42). 1905. a. Kose jm. 154. 17.
43). Okupatsioon. Tallinn. 159 6.
44). Rõivastus. Peetri kihelkond. 161. 9.
EKLA, f 199, m 44, 163/6 (V) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!