Ajalooline traditsioon: Peetri.

Üleküsitud isikute nimekiri


1. Aan, Jaan, 38 a. vana. Peetri 6-klassilise algkooli juhataja. Tulnud siia 1921. a. Väinjärve vallast Koeru kihelkonnast.
2. Adamson, Paul, 29 a. vana. Viiso külas Vanakooli talu omanik. Kohaliku päritoluga.
3. Aben, Hendrik, 28 a. vana. Sargvere 6-klassilise algkooli juhataja. Tulnud siia 1924. a. Pärnumaalt.
4. Amos, Rein, 63 a. vana. Päinurme külas Viro talu peremees. Kohaliku päritoluga.
5. Arme, Joosep, 74 a. vana. Esna külas Koru talu vanaperemees, tulnud siia Esna mõisast 1882. a. Kohal. päritoluga.
6. Baumann, Eduard, 70 a. vana. Öötla mõisa asunik. Kohaliku päritoluga.
7. Beermann, Christoph, 64 a. vana, praost. Peetri kiriku õpetaja, tulnud 1916. a. Kaukasusest.
8. Bergelbaum, Juhan, 66 a. vana. Väikemaapidaja Peetri alevis. Tulnud siia 36 a. eest Ellavere külast, Koeru kihelkonnast.
9. Blum, Aleksander, 45 a. vana. Vodja mõisas töömees, endine Vodja mõisa moonamees.
10. Grünthal, Johannes, 42 a. vana. Sigapusma külas Kabja talu peremees. Kohal. pärit.
11. Grünthal, Jüri, 48 a. vana. Säälsamas [Sigapusma külas] Arjaka talu peremees.
12. Harpe, Eugen von. Praegune Viiso poolemõisa rentnik, endine omanik. Tulnud siia 1899. a.
13. Jener, Jakob, 70 a. vana. 47 a. olnud Müüsleri mõisas sepaks. Eluaegne kohalik elanik.
14. Jürgen, August, 56 a. vana. Pätsavere küla Miku talu peremees. 1911. a. tulnud siia Päinurme külast.
15. Johanson, Richard, 58 a. vana. Veike-Kareda poolemõisa rentnik, endine Huuksi ja Kareda mõisa valitseja.
16. Juhanson, Kustas, 74 a. vana. Veike-Kareda mõisa vana teenija, tulnud siia Viljandimaalt Jalametsa mõisast 1904. a.
17. Jürmann, Marie, 68 a. vana. Vaali külas Palso talu perenaine. 40 a. eest tulnud siia Villakverest.
18. Jätsa, Marie, 81 a. vana, eluaegne Öötla mõisa elanik.
19. Karing, Rudolf, 39 a. vana, valitseja Vodja mõisas. 1921. a. tulnud Venemaalt.
20. Kleimann, Mart, 68 a. vana. Sigapusma küla Sepa talu peremees. Kohaliku päritoluga.
21. Kopp, Juhan, Esna jaamaülem.
22. Kees, August, 41 a. vana. Müüsleri mõisas 6-klassilise algkooli juhataja. Tulnud siia 1923. a. Viiso algkoolist Esnast.
23. Kramer, Aleksander, 31 a. vana, asunik Öötla mõisas, kohaliku päritoluga.
24. Kramer, Mart, 58 a. vana, asunik Öötla mõisas, kohal. päritoluga.
25. Laane, Jaan, 39 a. vana. Koigi 7-klassilise algkooli juhataja. Tulnud siia 1921. a. Harjumaalt.
26. Laane, Marie, 44 a. vana, elab Esna mõisas. Tulnud siia 16 a. eest Veneverest Virumaalt.
27. Lenk, Peeter, 38 a. vana. Öötla 6-klassilise algkooli juhataja. Tulnud Koerust 1921. a.
28. Lillepott, Jaan, 65 a. vana. Asunik Kodasemal. 1924. a. tuli Öötlast.
29. Luisk, Jaan, 65 a. vana. Töölise koht Koigi mõisas, eluaegne Koigi mõisateenija.
30. Meeder, Mart, 81 a. vana. Tamsi külas Jaagu talu vanaperemees. Kohaliku päritoluga.
31. Meeder, Mart, 42 a. vana. Tamsi külas Jaagu talu noorperemees, kohalik.
32. Mihkler, Kustas, 54 a. vana. Töömees Vodja mõisas, endine Vodja mõisa moonamees.
33. Nurk, Andres, 74 a. vana. Päinurme mõisas töölise koht, endine mõisateenija, kohalik. Tulnud Viljandimaalt Kabala vallast 1904. a
34. Post, Peeter, 67 a. vana. Metsavaht Silmsis, tulnud Holstre vallast Viljandimaalt 1883. a.
35. Ratasepp, Rein, 60 a. vana. Viiso mõisas puusepp, tulnud Türi kihelkonnast 1900. a.
36. Reinhold, Juhan, 70 a. vana. Viisu-Vedruka külas vabattööline. Kohaliku päritoluga.
37. Renter, Adam, 64 a. vana. töölise koht Müüsleri mõisas, endine sama mõisa kutsar.
38. Roosileht Aliine, 68 a. vana. elab õpetajamajas. Eluaegne kohalik elanik.
39. Roos, Jaan, 58 a. vana. Popsikohapidaja Müüsleri saunakülas, eluaegne kohalik elanik.
40. Salum, Joosep, 69 a. vana. Tööliskoht Sargvere mõisas. 1921. a. tulnud Koigist.
41. Saltsmann, Juhann, 76 a. vana. Päinurme külas, taluperemees. Põline siitelanik.
42. Seiten, Ado, 63 a. vana. Müüsleri mõisas tööliskoht, endine sama mõisa moonamees.
43. Schults, Kaarel, 68 a. vana. Vaali külas Lubjasaare talu peremees, kohaliku päritolu.
44. Tack, Juhhan, sündinud 1855. a., elab Müüsleri mõisas, endine Köisi kooliõpetaja.
45. Tamm, Gustav, sündinud 1886. a. Esna küla 3-klassilise algkooli õpetaja, tulnud Mäo vallast Palu küla kooli pealt 1919. a.
46. Tauden, Kai, 69 a. vana. Ammuta külas Uuetoa-Lombi talu perenaine, 45 a. eest tulnud Järva-Jaanist.
47. Tauden, Kaarel, 70 a. vana. Sellesama talu vanaperemees, kohaliku päritoluga.
48. Teemas, Kaarel, 66 a. vana, majaomanik Esna alevis, tulnud Köisi mõisast, kus nad elanud mõisateenijatena mitu põlve.
49. Tiklat, Tõnu, 74 a. vana. Kodasema mõisas tööliskoht, varem olnud mõisas moonamees, tulnud 50 a. eest Öötlast.
50. Vain, Hans, 66 a. vana, mõisateenija Päinurmes, 50 a. eest tulnud Silmsist.
51. Vainomets, Eduard, 38 a. vana. Koigi vallasekretär, tulnud Paidest 1923. a.
52. Vilms, August, 41 a. vana. Esna vallasekretär, tulnud siia 1916. a. Juuru kihelkonnast Harjumaalt (Jüri Vilmsi lellepoeg).
53. Zimmermann, Otto, 45 a. vana. Nurmsi külas (Sargvere m.) Otsa talu perepoeg.
EKLA, f 200, m 11:1, I/V < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!