Ajalooline traditsioon: Peetri.

Peetri kirik


Peetri kirik (ka Koeru, Marien-Magdlenen kandis varem Koikera nime. Koeru kiriku kroonika) ehitatud XIV sajandil (?). Gooti stiilis kolmelaevaline nn Hallenkirche (vaata lähemalt prof Ciellini sellekohane uurimus). Käärkammer ja santidekoda on köetavad. Kiriku pikkus 21 sülda, laius 8 sülda.
Varem kandis Peetri kirik selle juures asuva Ämbri küla nime – Emmern või Embra (Ämbre). Veel Heinrich Stahli visitatsiooniprotokolli järele a. 1627 on kirik kannud Emmern nimetust. Aastal 1596 Rootsi kuninga käsul toimitud visitatsioonis nimetab Dubergius (Duberch) „...ein herrlich Gebäu”. (H. R. Paucker, „Ehstlands Geistlichkeit in geordneter Zeit- und Reihefolge zusammengest.” Reval, 1849, lk 201). Tähendab, kirik on täiesti hoidunud tervena, oma esialgses kujus ja stiilis.
EKLA, f 200, m 11:1, 10 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!