Ajalooline traditsioon: Peetri.

Peetri kirik - Kiriku parandus


1834. a. kirjutab õpetaja Karl Matthias Henning, et kirik on krohvimata ja ähvardab laguneda. Sel puhul on kirikule tehtud hädavajaline remont ja 1868 ehitati torn kõrgemaks – nagu on see praegu. 1872. a. tehti kiriku sisemuses põhjalik remont (Järva-Peetri kiriku kroonika). Sest ajast kannab kiriku käärkambri nišš järgmist:
„Ehre dem Herrn.
Der Thurm umgebaut 1863
Das ganze Innere der Kirche 1872
Kirchen vorsteher I. Baron v. Toll
G. von Grünewaldt
Pastor G. von Henning
Organist A. Luck.
Gebr[auchtet]: A. u[nd] I. Sternberg, Tischler.
I. M. O. Joubert, Maler.
I. G. Mühlenhausen, Arch[i]t[ekt].”
(Käärkambri nišis musta kirjaga valgel põhjal).
Juba 1911. a. tõstab õpetaja Bruhns üles uuesti kiriku remonteerimise või kaunistamise küsimuse ja hakatakse pisitasa koguma raha. Revolutsiooniga aga läksid need summad kaduma. Eesti val[itsuse] ajal hakatakse raha koguma uue hooga, vabatahtlike annetustega, kiriku kontsertide ja näitemüükidega. 1925. a. kevadel asuti kiriku ilustamisele. Torni krohvimine ja valgendamine, katuse parandamine, orelikoori suurendamine anti meistrile G. Blitsele 154 000 marga ja maalritöö üldse Richard Kägule 105 600 marga eest. Kogu remont läks maksma üle 260 000 marga, selle juures tegi kogudus üle saja tuhande võlgu. Sel puhul värviti üle orel, altar ühes altari pildiraamidega lumivalgeks. Puhastatud kiriku õnnistamine toimus 20. septembril 1925. a. Remondi aja kestel, üle 3,5 kuu peeti jumalateenistust palvemajas. Värvimistööd toimetasid meistrid Richard Kägu, Haavik, värvis altar ja kantsli ja maaler Steinmann kantsli katuse ja oreli (Laululeht „Järva-Peetri kiriku pühitsemine 20. sept. 1925. a.”).
EKLA, f 200, m 11:1, 10/1 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!