Ajalooline traditsioon: Peetri.

Peetri kirik - Õpetajad Peetris


1. Johann Bartholomäus, ka Bartholdus (latiniseeritult) Gylden, 1617–1623. Sündis, õppis ja elas Tartus, kiusati poolakate poolt taga, määrati Peetri koguduse õpetajaks 1617. Püsis siin kuni 1623. a., mil kutsuti Jõhvi.
2. Mag. Heinrich Stahl, 1623–1633. Tema määrati Peetri ja Järva Madise koguduse õpetajaks 5. septembril 1623. a., püsis siin kuni 1633. a., mil kutsuti Kadrinasse. Stahl kirjutas siin „Kodu ja käsiraamatu I” (1630) ja Luth[eri] Katekismuse (Riias, 1632).
3. Johannes Olai, 1633–1641. Asus Peetrisse 6. IV 1633, sai 1639. a. Ass. Cons. (Assessor consistorii), lahkus tagandamise teel (olid kaebused) 24. mail 1641. Teda nimetati veel Johannes Eläi Schwedemann. Tema poeg Isaak Johannis Schwedemann oli Peetris Diaconus 10. X 1640–1643. a., siis kutsuti Madisele.
4. Johannes Kniper, 1642–1673. Mag. H. Stahl kutsus tema Kuramaalt Tallinnamaale ja soovitas Peetris koha, millele kinnitati 15. XII 1641. a., asus ametisse 1642. a. ja suri siin 1673. a.
5. Johannes Rothfeldt, 1674–1689. a.
6. Johannes Schoppius, 1690–1710. Tema töötas teistega kaasa Uue Testamendi tallinna keeli tõlkimisega (see ilmus 1715).
7. Heinrich Lanting, 1711–1722. Asus siia kohe suure katku järel.
8. Mag. Johannes Deutenius, 1722–1735. Tuli Peetrisse Türilt.
9. Johannes Christoph Schmidt, 1736–1747. Kutsuti Peetrist Tarvastusse, suri Otepääs 1775.
10. Carl Johann Sommer, 1748–1765.
11. Johann Friedrich Rinne, 1766–1801. Tema andis [välja] eestikeelse jutluse raamatu 1779.
12. Carl Matthias Henning, 1802–1852 (!). Tallinna rüütelkonna arhivaari poeg. Oli tegev kirjanduses.
13. Georg Henning, 1852–1874.
14. Gustav Felix Rinne, 1874–1895.
15. Konrad von Zur Mühlen, 1895–1909.
16. Oskar Bruhns, 1909–1915. Viidi Vene võimude poolt 1915. a. Siberisse.
17. Christoph Wilhelm Beermann, 1916. a. – praeguse ajani. Ta on sündinud Põltsamaal 8. juulil 1864. a. kooliõpetaja ja kiriku ehitaja pojana. Õppinud Põltsamaal kihelkonnakoolis, Tallinna kubermangu gümnaasiumis ja Tartu ülikoolis, ordineeriti 10. novembril 1888. a. Tiflisi [Thbilisi] linna kirikus, oli Venemaal tegev, asus Peetrisse 17. septembril 1916. a. Valiti Järva praostiks 16. mail 1920. a. ja teist korda 18. veebruaril 1926. a. (H. R. Paucker, „Ehstlands Geistlichkeit...”, lk 231 jj).
(Priinimede panek on olnud vana Carl Matthias Henningi ajal, kuid kindlat aastat ei tea.)
EKLA, f 200, m 11:1, 20/1 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!