Ajalooline traditsioon: Peetri.

Peetri kirik - Peksupost


Peksupost asus kiriku ees väljaspool kiriku aeda künkal. Nimelt ses postis oli pekstud inimesi, kes toimisid moraali- või kirikuvastaselt. Olin umbes kümneaastane, jutustab üks eit, kui kirikupostis peksti ühte lapsetapjat tüdrukut. Tüdruk seotud posti külge ühel pühapäeval ja kaks meest peksnud, kihelkonna inimesed vaadanud päält. Veel hiljem olevat mõnikord tarvitatud sellist karistusvahendit. Nüüd on see post ammugi säält kadunud.
Jalgpakku ega häbipinki ei mäletata Peetris, küll aga on selle eest auk torni all ukse kõrval kiriku müüris, kus vanarahvajutu järele olevat hoitud vaevul kinniseotud süüdlasi.
EKLA, f 200, m 11:1, 23 < Peetri khk., Öötla m. – Rudolf Stokeby < Marie Jätsa, 81 a. (1929)

Augu üleval pahemal pool nurgas olnud suur rõngas, mille praost Beermann 1925. a. suvel kiriku remondi ajal lasknud ära võtta. Praost Beermanni arvates ei võiks olla see auk müüri jäätud just piinamise jaoks. See võis olla kiriku ehitajaile kuidagiviisi vajalik. On siiski võimalik, et moraalse efekti saavutamiseks sinna inimesi küürutama pandi.
EKLA, f 200, m 11:1, 23 < Peetri khk., Peetri < Kaukasus – Rudolf Stokeby < Christoph Beermann, 64 a. (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!