Ajalooline traditsioon: Peetri.

Arhiividest - Kiriku arhiiv


Kirikuarhiiv on pääle kahe vanema kirikuraamatu hoidunud kaunis hästi. Kirikukroonika – praegune – ei ole väga vana. Sellesse on juhusliselt aastate järele tehtud sissekandmisi, mis ei oma mingit süsteemi ega sihti. Kroonika esimeselt leheküljelt loeme:
Chronik
Der Kirche zu St. Petri in Jerwen
1835
Ist eine Fortsetzung der in Kirchenbucher von 1724 Mai 1 pag. 331 bis 333 und in dem sogenannten zweiten Kirchenbuche pag. 241 bis 244 sich erfindene Nachrichten.
1. Verzeichnis der Geborenen u. Getauften von Jahre 1724–1740.
u[nd]
2. 1743–[1734 (?)] 1834 (!) zugleich entfaltend das Verzeichnis der Verstorbenen, Copulierten, Communicanten... nr 9–14 im Verzeichnis über den Bestand der Kirchenarchivs v. 1891.” (Praost Beermanni seletuse järele on nimetatud 1 ja 2 – esimesed kaks kirikuraamatut enne tema Peetrisse tulemist olnud kadunud. Arvab, et Vene võimud need ära viisid ühes Bruhnsiga. Kuuldus mujalt, et need asuvat Paides maakonna arhiivis, kuid minule maakonna võimud arhiive ei avanud.) (Märkus: vanemad kohapeal puuduvad kirikuraamatud asuvad konsistooriumi arhiivis Tallinnas.)
Lk 2. Algab kroonika kirjutus aastal 1836 õpetaja Carl Matthias Henningi poolt. Edasi on kirjutusi 1838, lk 3; 1844, lk 3; 1846, lk 3 ja 1851/2 vanemaid märkmeid. Need käsitavad ainult kiriku inventari muretsemisest ja selle parandamisest, kes mingi „Kelchdachi [?]” kinkis jne. Isegi rahvale priinimede andmist, mis toimus C. Henningi ajal umbes 1830–40, ei lausu kroonika poole sõnaga. (Koerus, naaberkihelkonnas on priinimed antud õpetaja Dr. Theol. Dietrich Georg Mickwitzi (1800–1846) ajal, nimelt 1835. a. (Koeru kiriku kroonika lk 24).
Peab arvama, et samal aastal anti need ka Peetris.)
Pikem kirjutus kroonikas on „Über die revolution Bewegung in Kirchspiel St. Petri in Jahre 1905. Bericht an das Estl.[?] Consistoriums”.
Arhiivi nimestiku järele on Peetris:
Verzeichniss der Geborenen
dito [seesama] Deutsche 1834–1847, 1848–1856, 1856–1869, 1869–1886, 1886–1891;
dito [seesama] Russische 1892–1903, 1903–1924.
Sündimise ja ristimise raamatud 1924–1926.
Praegused registreerimise raamatud 1926– senini.
Verzeichniss der Verstorbene
dito [seesama] Deutsche 1834–1851, 1866–1892;
dito [seesama] Russische 1892–1906, 1906–1924.
Surnute raamatud 1924–1926.
Praegused registreerimise raamatud 1926– senini.
Verzeichniss der Getrauten
dito [seesama] Deutsche 1849–1857, 1858–1891, 1891–1892;
dito [seesama] Russische 1892–1912, 1912–1924.
Abieluregistreerimise raamatud 1924–1926.
Praegused registreerimise raamatud 1926.a. – siiani.
Chronologisches Verzeichniss der Getrauten
dito [seesama] Deutsche 1858–1892.
dito [seesama] Russische 1892–(?).
Verzeichniss der Confirmierten
dito [seesama] Deutsche 1834–1849, 1850–1860, 1860–1891;
dito [seesama] Russische 1892–1908, 1909–1924.
Eestiaegsed raamatud 1924–1926.
Списoк присоединенныхь к лютеранству с 1905 года.
Cassa–Buch der Prediger-Wittwen u[nd] Waisencasse von 1885 b. z. heut. [bis zu heute.]
Schnurbuch der Prediger-Wittwen und Waisencasse von 1837–1884
dito [seesama] 1876– b. z. heut. [bis zu heute].
Kirchspiels-Cassa-Conto von 1860–1909
Berechnungen die Kirchen-Casse 1857– b. z. heut. [bis zu heute.]
Kirchen-Cassa-Conto von 1891– b. z. heut. [bis zu heute.]
Vier Personal Bücher.
Im ganzen 34 Bücher.
Pastoraat omab maad üldse 50 tiinu 1984. [ruut] s[ülda].
Ei ole huvituseta märkida kiriku juures asunud mitmesuguseid kassasid.

Rahalised asjad
a. Der Prediger Wittwen- und Waisencasse 1. I 1914 oli sularaha 5 731 rubla 17 kopikat.
b. Die Bücherlegat (Vaestele raamatute hankimine) oli sees 700 rbl.
c. Ein Legat für die Armen und Krüppel die Gebiet Pallo 600 rubla
d. dito [seesama] Sargfer [Sarkfer] proua Reisenkampffi asutatud 500 rubla.
e. Ein Capital – Põhjaka Rinne haudade korrashoiuks 500 rubla. Tingimusi, et ülekasv % tarvitatakse kiriku tarbeks.
f. Samasugune kapital Henningite haudade korrashoiuks 200 rubla.
Siis on pikem nimekiri veel 28. IX 1840. a. määratud kiriku regulatiivmaksude kohta mõisnikelt ja talupoegadelt.
EKLA, f 200, m 11:1, 24/7 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!