Ajalooline traditsioon: Peetri.

Arhiividest - Mõisate arhiivid


Mõisate arhiividest ei ole öelda palju. Need kadusid mõisnikkudega seltsis kui tina tuhka. Ainult mõnes kohas on neid osaliselt hiljem kuuldud-nähtud.
Öötla mõisas on arhiivi jäänud härrast enesest osa kohale ja selle olevat Eesti valitsuse ajal ringkonna valitseja maha müünud makulatuuriks.
EKLA, f 200, m 11:1, 27 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

Kodasema mõisa arhiiv
Kodasemal lasknud härra järele jäänud paberid panna maa-auku ja koormaga kive otsa vedada (!?).
EKLA, f 200, m 11:1, 27 < Peetri khk., Kodasema < Öötla m. – Rudolf Stokeby < Jaan Lillepott, 65 a. (1929)

Vodja mõisa arhiiv
Vodja mõisa arhiiv olevat Paides Tallinna tänava majaomaniku ja endise Purdi mõisa valitseja sakslase Bünsowi hoole all.
EKLA, f 200, m 11:1, 28 < Peetri khk., Vodja m. < Venemaa – Rudolf Stokeby < Rudolf Karing, 39 a. (1929)

Viiso mõisa arhiiv
Viiso mõisas on veneaegset arhiivi veel praegu kohapeal olemas. Vanemat ei ole. Eesti valitsuse alul oli palju mõisnikke deponeerinud oma arhiive Tallina Krediitkassa keldrisse või üldse nendesse ruumidesse. Eesti valitsuse selle maja üle võttes oli tagasi antud ka deponaadid. Sel puhul pole kõik ära toodud, siis läinud neid palju kaotsi ja müüdud makulatuuriks.
Teiste mõisate arhiividest pole teada niigipalju.
EKLA, f 200, m 11:1, 28 < Peetri khk., Viiso m. – Rudolf Stokeby < Eugen von Harpe (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!