Ajalooline traditsioon: Peetri.

Arhiividest -Koolide arhiivid


Koolide arhiividest on jälgi pisut enam, kuid needki kannatanud suuri avariisid.
EKLA, f 200, m 11:1, 28 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

Peetri 6-klassiline kool
Peetri 6-kl algkool – veneaegse inspektori ja Kodasema küla Ämbra kooli vaheline kirjavahetus, inspektori ettekirjutused, määrused jne 1896.–1914. aastani. Ka on kooli päevaraamat ainult 1914./15. a. Kogu arhiiv, osa on ainult üksikud, ei moodusta mingit tervikut. 1915. a. oli asutatud ka Центральная Учит[eльcкая] библиотека, mis koosneb ca 10 numbrist raamatust. Eestiaegne arhiiv on täielik.
EKLA, f 200, m 11:1, 28 < Peetri khk., Peetri < Koeru khk., Väinjärve v. – Rudolf Stokeby < Jaan Aan, 38 a. (1929)

Esna 3-klassiline kool
Esna küla 3-kl kooli arhiiv sisaldab Tallinna-Paide õpperingkonna kirjad aastatest 1896–1901, siis 1909.–1917. a. Päevaraamatuid ei ole säilunud ühtegi. On olemas üks koolikohtu protokolliraamat aastatest 1871–1893. Kooli kohus koosnes tallitajast või tema abist, kiriku vöörimündrist ja koolivanemast. Nemad on omil iganädalalisil istungil lahendanud koolielu küsimusi ja tarvilisel puhul annud poistele peksagi. (Kohal järelvaadanud ja suulisi seletusi saanud õpetaja G. Tammelt.)
EKLA, f 200, m 11:1, 29 < Peetri khk., Esna k. < Mäo v., Palu k. – Rudolf Stokeby < Gustav Tamm, s. 1886 (1929)

Sargvere 6-klassiline kool
Sargvere koolil, 6-kl, on vanemaist arhiivist ainult üks päevaraamat maailma sõja ajast.
EKLA, f 200, m 11:1, 29 < Peetri khk., Sargvere < Pärnumaa – Rudolf Stokeby < Hendrik Aben, 28 a. (1929)

Öötla 6-klassiline kool
Öötla 6-kl algkooli juures on endiste koolide pabereid ainult mõned üksikud ja Koordi ministeeriumikoolilt ka päevaraamatud 1900. a. peale.
EKLA, f 200, m 11:1, 29 < Peetri khk., Öötla < Koeru – Rudolf Stokeby < Peeter Lenk, 38 a. (1929)

Päinurme 6-klassiline kool
Päinurme 6-kl algkooli juures on [osa] endise selle mõisa külakooli arhiivist:
1. Revideerimise märkusi 1871–1896;
2. Инвентарная книжка Ассикск[oгo] Училища 1879–1925.
12 kooli kroonika ... 1835–1926.
Kõik muu on eestiaegne. Teistes koolides ei ole niigi palju, kuna mitmes koolis ei saanud kooliõpetajate kodust äraoleku tõttu küsimust lahendada.
EKLA, f 200, m 11:1, 29 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!