Ajalooline traditsioon: Peetri.

Mõisad ja härrastemajad - Öötla mõis


Öötla mõis, saksa ja vene keeles Oethel. Mõisamaa üldsuurus on 1146 [tessatini] 1216 [ruutsülda] ja kuulus pärandustombule Baronin Stackelberg, Margarethe Heyningen-Huene [Hoyningen-Huene], Baronesse Wilhelmine, Baron Walter u[nd] Alexander Stackelbergid. Pärandus kinnit[ati] 11.7.1914. a.
EKLA, f 200, m 11:1, 35 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

(Vana härrastemaja asunud Esna jaama pool mõisa põllu sees. Kuulsin seda oma emalt. M. Jätsa.) Praegune härrastemaja on kahekordne paekiviehitus. Mõisa vanad teenijad teavad kõnelda, et härrastemaja on ehitatud kolm korda. Esiteks, kaugelt üle 100 aasta [tagasi] oli ehitatud maja kõrgema osa alumine kord paekivist. Teine kord ehitati ka küll juba läinud sajandi esimesel poolel. Madalama osa alumine kord ehitati ca 50 aasta eest ja madalama osa ülemine kord vist 1908. või 1910. a. Selle mad[alama] osa oli ehitanud Al. Stackelberg oma pulmade puhuks.
EKLA, f 200, m 11:1, 35 < Peetri khk., Öötla m. – Rudolf Stokeby < Marie Jätsa, 81 a., Mart Kramer, 58 a. (1929)

Ka ses majas ei ole mingit tähelepanu väärivat kunstilist ehitusstiili. Praegu kasutab seda maja Öötla 6-kl algkool kooliruumideks ja on koguni maakonnavalitsuselt Esna valla poolt ära ostetud.
EKLA, f 200, m 11:1, 36 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

Mõisamaad on jagatud rahvale, ainukese sihtkohana on koolipõllud. Aleksander Stackelberg, uhke saks, sõitnud mõisa riigistamise järele Saksamaale, pole isegi kasutanud oma maa saamise õigust. Hiljem oli ta esinenud palvega valla ees, et see võtaks ta tagasi ja annaks ka maad. Oli uhke poosina soovinud (palunud) valla inimestelt kirjalikku palvet, et teda peaks valla liikmeks kutsutama. Kiri seisnud vallamajas, keegi ei ole sinna koveerima [?] läinud ja nii jäänudki ilma kõigest.
EKLA, f 200, m 11:1, 36 < Peetri khk., Öötla m. – Rudolf Stokeby < Aleksander Kramer, 31 a. (1929)

Rahvas mäletab nelja Stackelbergide põlve Öötlas, kuid kõiki ka ainult uhkete kurjade meestena.
EKLA, f 200, m 11:1, 36 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!