Ajalooline traditsioon: Peetri.

Mõisad ja härrastemajad - Koordi mõis


Koordi mõis, saksa ja vene keeles Kirrisaar. Mõisamaa ülduurus 1561 [tessatini] 261 [ruutsülda], omanik Baron Georg Stackelberg ostnud 22. VI 1902. a., 80 000 r[u]bla. Sellele omanikule kuulus ka Roosna-Alliku (Kaltenbrunn) mõis Järva-Jaani kihelkonnast.
Mõis on ühekordne paekiviehitus, ainult keskel teine kord üle maja. Mõisa kohta ei saanud lähemaid teateid, ei olnud enam ühtegi põlist elanikku mõisa ümbruses. Härrastemaja praegu kaunis hääs korras, ses elavad abimetsaülem, metsnik ja asub ka postiagentuur. Saal on nimepidi kasutada mingile põllumajanduslisele ühingule, kuid ses asub praegu Järva maakonna ülema abi Dobro viljatagavara. Mõisamaad on jagatud asunikele ilma mingi sihtkohata.
EKLA, f 200, m 11:1, 40 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!