Ajalooline traditsioon: Peetri.

Haridusolud


Haridusolud Peetri kihelkonnas pakuvad mõndagi huvitavat momenti. Siin on tegutsenud vallakoolid, mõisakoolid, Frobleri süsteemil lasteaiad ja venestuse aktiivse tunnusena ka ministeeriumi (vene kiriku) koolid. Kahju ainult, [et] koolid ei ole pidanud korralikke kroonikaid ja et ka muidu on nende arhiivid läinud kaotsi, siis ei ole võimalik õppida lähemalt tundma nende iseloomu ja tööd. Nüüdsed eestiaegsed algkoolid asendavad endised valla- või külakoolid ja õpilased on koondunud mitmest külakooli piirkonnast ühe algkooli alla.
EKLA, f 200, m 11:1, 52 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!