Ajalooline traditsioon: Peetri.

Usuliikumised - Maltsvetlus


Maltsveti liikumist saab päämiselt konstateerida ainult kihelkonna kirdepoolses osas Ammuta külas, mis kuulus varem Kuksema mõisa juure. Seega pidevas seotavuses Järva-Jaaniga, kus Maltsveti mõju tõusis oma maksimumini. Ka Ammuta külast tõmmas see liikumine mitmed perekonnad kaasa. Varandusenatuke müüdi maha, kohad anti käest, hädatarvilised asjad pakiti vankrisse ja sõideti vooris ära Krimmi. J[ärva]-Jaanist minejaid olnud väga palju. Üks voori ots ulatanud Kuusna mõisa juure, teine alles Jaanis – seega 5 versta pikk. Tagasitulnuid ei mäleta tema hästi. Igatahes säält tulemine ei olnud enam nii massiline, üksikute perekondade tulek ei äratanud üldist tähelepanu.
EKLA, f 200, m 11:1, 68 < Peetri khk., Ammuta k., Uuetoa-Lombi t. – Rudolf Stokeby < Kaarel Tauden, 70 a. (1929)

Ka Vodja mõisa o[n] ulatanud Maltsveti väljarändamise õhin ja usupooldajad. Tema usulised käinud küll kirikus, kannud hallisi riideid, ei ole aga sääl põlvitanud. Roninud aedade ja haovirnade peale ja oodanud taevaminemist. Viimaks korjanud Maltsvet nad oma järele ja viinud Krimmi ja Saratovi. Suurt varandust neil kui teoorjadel pole olnud. Talu põhivarandus: 1 hobune, 1 puuvanger, 1 harksahk, 1 äke ja piibliraamat, need pidanud – kui mõisa poolt antud – alati jääma tallu. Muu varanduse müünud nad maha ja sõitnud hobustega teele. Mõne aasta pärast tulnud nad pettunult tagasi ja rahvas lõi neile järgmise pilkelaulu:
Kuulge Saratovi lugu!
Sääl on hää elada.
Aiateivad on sääl vorstid,
Suhkrust väravate postid,
Präänikutest uste luugid,
Sääl pudrumäed ja piimajõed,
Jõe kaldal saiapuud.
Tulge sööma saia-piimapudi.
Veel kuulda külatänavas
On praetud siga kivi najal,
Pussnuga, kahvel selja pääl
Ja soolatass tal saba all.
Kel himu on, see lõikab säält
Ja valitseb veel pekki päält.
EKLA, f 200, m 11:1, 68/9 < Peetri khk., Kodasema m. < Öötla – Rudolf Stokeby < Tõnu Tiklat, 74 a. (1929)

Krimmist tagasitulemine olnud siiski Öötla inimestel ühine. Olin umbes 10-aastane, kui oli Öötla mõisa õue maltsvetlasi täis, kes Krimmist tagasi tulnud. Mõisas antud neile süüa ja viidud jälle vald-vallalt edasi.
EKLA, f 200, m 11:1, 69 < Peetri khk., Öötla m. – Rudolf Stokeby < Eduard Baumann, 70 a. (1929)

Kihelkonna lõunapoolses osas seda liikumist ei tunta üldse mitte.
EKLA, f 200, m 11:1, 69 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!