Ajalooline traditsioon: Peetri.

Usuliikumised - Vennastekogudus


Vennastekoguduse liikumist saab märkida kihelkonna lõunapoolses osas, nimelt Päinurmes. Sääl on vennastekog[uduse] liikumine kaugelt üle 100 aasta vana. Kelle poolt ja mis puhul see sinna juurdus, ei teata. Palvetunde peeti vanasti õige tihti koolimaja juures asuvas palvesaalis. Sellest osavõtt on õige laialdane. Lugemas käiakse ka väljastpoolt. Praegusi koduseid lugejaid on ka mitmeid. Nagu Hendrik Meikopp, Pätsavere Uuetoa talu peremees. Juba ta isa oli tegutsenud ettelugemisega. Jakob Schieber, ka peremees Päinurme külast, peremees Mikalai jt. Nad tunnistavad kirikut ja kuuluvad selle liikmeks. Mingisuguseid erilisi nõudmisi usuasjus neil ei ole, sellepärast sobivad hästi õpetajaga ja see käib vist 2 x aastas neile kohapeal palvemajas pidama palvetundi.
Päinurme nurk on Peetri kirikust üle 20 km kaugel, üksik kõrvaline kolgas. Kõrvalised inimesed arvavad, et selline usuline hardus on üsna kasulik, hoiab muidu arenematu ja mahajäänud kolka kõlblises vaos. Kuid ei saa jätta nimetamata, et ise need ettelugejad on kerged rikkuma oma head nime ja kergesti kipuvad võõra omanduse kallale. Viimasel ajal olevat vanal veteranil Meikopil võetud ettelugemise õigus. Ta alustanud ligemise vara himustamise keelust hoolimata kohtulikku nõudmist oma naabri vastu.
1905. a. andis Päinurme nurga usuline hardus soodsa pinna revolutsiooni seemne arenemisele.
EKLA, f 200, m 11:1, 71 < Peetri khk., Päinurme k., Viro t.; Pätsavere k., Miku t. < Päinurme k. – Rudolf Stokeby < Rein Amos, 63 a.; August Jürgen, 56 a. (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!