Ajalooline traditsioon: Peetri.

Lisa. 1905. a. sündmused Koeru ja Peetri kihelkondades


24. XII 1905. a. Koerus inimeste mahalaskmise tõttu lahkus 27. XII Paide kreisiülem Stankeviè. Sest sõjasäädus kuulutati Järvamaal välja alles 26. XII ja Stankeviè kartis, et rahvas paneb selle metsiku tapmise tema arvele.
Rahvatraditsiooni järele (M. Jürmann) olevat mièman Ismailov Koerust minnes ka enese südametunnistuse piinades maha lasknud.
1920. a tagandati Koeru Pastor Haller päämiselt 1905. a tegevuse tõttu.
EKLA, f 200, m 11:1, lisa 13 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby (1929)

Alfred Rinneberg, Koeru kaupmees, oli 1906. a revolutsiooni vaibumise järel lasknud kirjutada Paide aksiisi [arhiivi?] ametnikul Mart Alevil (praegu Riigi Keskarhiivi juriidilise osakonna juhataja) masinal ümber palve Eestimaa tsiviilkubernerile, milles palunud omale määrata revol[utsiooni] mahasurumise kaasa aitamise eest autasu. Rahalist toetust ta nagu olevat saanud juba.
EKLA, f 200, m 11:1, lisa 13 < Peetri khk. – Rudolf Stokeby < Mart Alev (1929)

Artiklid nädalalehes Nool:
"1905. a. sündmused Koeru ja Peetri kihelkondades"
Leht 1
Leht 2
Leht 3
Leht 4
Leht 5
Leht 6
Leht 7
Leht 8
Foto

"Hans Anton Schults ja "Päinurme-Vaali vabariik""
Leht 1
Leht 2
Leht 3
Leht 3

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!