Ajalooline traditsioon: Simuna.

Eraarhiivid


Eraarhiividest ei olnud midagi kuulda. Mõisaarhiivid on mõisnikkude poolt ära viidud või hävitatud. Nii olevat Sallas olnud arhiiv, mis mõisa ümberehitamisel ära põletatud, nende seas ka kõik vanad vakuraamatud ja rendilepingud.
Igas koolis on uue kooli kroonikad ja protokolliraamatud, mõlemad algavad umbes 1875. aastast. Sarnaseid kroonikaid leidub Padus, Avandusel, Tammikul, Mõisamaal, Kärus, Sallas, Koilas, Lasinurmes, Edrus ja Selil.
EKLA, f 199, m 60, 89 < Simuna khk., Avanduse v. ja Salla v. - Ilse Post (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!