Ajalooline traditsioon: Simuna.

Arhiivid


Simuna kiriku arhiiv
Gerhart Stalbistus Doktein von ein Stück to 8 Lop. und Heufihlag der Kirgen zu Kattkull. Anno Domini 1598. des 31. Mai.
Grundliches, Tollstandiges und Ausoführliches Kirchenbuch. Dieser unserer Kirche St. Simonis oder Kattkull genannt. (Mainitud kirikukroonika algab peale aastast 1691., sisaldab aga ka andmeid varajasematest aegadest, alates 1595. aastast peale)
23 köidet Personal Buch'i.
Sünni register 1831-1932
Abielu register 1831-1932
Surma register 1831-1932
Registreerimata materjal, sissetulnud kirjad jne
Kirikuarhiivist üldse. Kirikukroonika, mis ulatub õige kaugele, hakatud on teda kirjutama, nagu eelpool tähendatud, aastal 1691, kuid kroonik algab kaugemalt ning mainib aastat 1595. Nimelt ei olevat materjali puudusel 1595. aasta visitatsiooni puhuks saanud valmistada korralikku kroonikat. Seda puudust katsutakse kõrvaldada 100 aastat hiljem. Alates 1691. aastast on kroonikat võrdlemisi korralikult peetud, lõpeb kroonika Vabadussõja eel, ühesõnaga, õpetaja Paukeri surmaga. Uus õpetaja Mägis ei ole sinna kriipsugi kirjutanud. Üldse valitseb arhiivis kõige suurem korralagedus. Õpetaja töötoas riiulitel ja väikses kapis lebab virnade viisi arhiivmaterjali täiesti sorteerimata ja korraldamata kujul. Tutvumine sellega ja sorteerimine võtaks rohkesti aega, pealegi näis see nii õpetajale kui ka köstrile vastumeelt olevat. Pealiskaudsel vaatamisel igatahes näisid nad olevat mitmesugused kirjad, teadaanded ja arved. Paber on tihti kärisenud ja määrdunud, metsikuis hunnikuis riiulitele paisatud ja kõige üle paks tolmukiht.

Salla valla arhiivide nimekiri
Salla vald koosneb mitmest vähemast, varem iseseisvast vallast, mis hiljem üheks vallaks kokku on liidetud. Need kokkuliidetud vallad olid: Emumäe, Koila, Käru, Lasinurme, Mõisamaa, Salla, Selli (pro. Seli) ja Tammiku vallad.

Emumäe vald
Volikogu protokolli raamat 1875-1892
Raharaamat 1892-1902
Väljaläinud kirjade raamat 1887-1892
Perekonna raamat
Passide väljaandmise raamat 1873-1894
Magasi vilja raamatud 1871-1908
Rõuge panemise raamatud 1872-1899
Tagavaraväelaste registri raamatud
Vallakohtu protokolli raamat 1870-1890
Laua register 1850-1892

Koila vald
Volikogu protokolli raamat 1887-1888
Kassaraamat 1868-1886
Sisse ja väljaläinud kirjade raamat
Perekonna raamatud
Passide väljaandmise raamat
Magasi vilja raamatud
Rõuge panemise raamatud
Tagavaraväelaste registri raamatud
Vallakohtu protokollide raamat 1865-1889

Käru vald
Volikogu protokollide raamatud 1870-1892
Politsei protokolli raamatud1887-1902
Kassaraamatud 1871
Maksude raamatud 1887
Vaeste abiraha raamat 1872
Vallakohtu ja vallaval[itsuse] lauaraamat 1887-1892
Väljaläinud kirjade registri raamat 1883-1887
Perekonnaraamatud
Passide väljaandmise raamat
Magasi viljaraamatud
Rõuge panemise raamat
Tagavaraväe registri raamat
Vallakohtu protokolli raamat 1888-1890

Lasinurme vald
Vollikogu protokolli raamat 1869-1892
Perekonna raamatud
Magasi viljaraamatud 1871-1916
Passide väljaandmise raamat
Rõuge panemise raamatud
Tagavaraväelaste reg[istri]raamat
Kohtu protokollide raamat 1870-1890
Kohtu raharaamatud 1871-1892
Kohtu lauaregister 1887-1892
Kohtu sissetulnud kirjade register 1891-1896
Kohtu väljaläinud kirjade register 1887-1894

Mõisamaa vald
Volikogu protokolliraamat 1874-1892
Kassaraamat 1871-1892
Sissetulnud kirjade registri raamat 1890-1892
Väljaläinud kirjade registri raamat 1871-1892
Passide väljaandmise raamat 1871-1894
Magasiraamatud 1872-1899
Tagavaraväelaste register
Perekonna raamatud
Vallakohtu protokolli raamat 1874-1890

Salla vald
Volikogu protokolli raamat 1868-1892
Protokolli raamat 1864-1882
Kogukonna pol[itsei] protok[olli] raamat 1887-1902
Kassaraamat 1871-1901
Pearaha raamat 1885-1895
Väljaläinud kirjade registri raamat
Perekonna raamatud
Passide väljaandmise raamat 1872-1893
Magasi raamat 1874-1909
Tagavaraväelaste reg[istri] raamat
Vallakohtu protokollide raamat 1869-1890

Selli (Seli) vald
Volikogu protokolli raamat 1887
Sissetulnud kirjade registri raamat 1890-1891
Väljaläinud kirjade registri raamat 1887
Pearaha raamat
Perekonna raamat
Passide väljaandmise raamat
Magasiraamat
Rõuge panemise raamat
Tagavaraväelaste registri raamat
Vallakohtu protokolli raamat 1887

Tammiku vald
Vallavolikogu protokolli raamat 1874
Valla kogukonna kohtu politsei prot[okolli] r[aamat] 1888
Vaeste konto 1871
Perekonna raamat 1874
Passide väljaandmise raamat
Magasi raamat
Vallakohtu protokolli raamat 1868-1890
Vallakohtu lauaregister 1887-1892

Ühendatud Salla vald
1. Vallavalitsus
Edasiantavate summade raam[at] 1905-1916
Eelarveliste kulude arveraamat 1911-1917
Elanikkude registeri raam[at] 1900-1917
Kassaraamat 1900-1907
Kogukondade kassaraamatud 1900-1907
Kaustad 1, 2, 4, 6, 8, 9 - 1893
Kaustad 1, 2, 4, 6, 8, 9 - 1894
Kaustad 1, 2, 4, 6, 8, 9 - 1895
Kaustad 1, 2, 4, 6, 8, 9 - 1896
Kaustad 1, 2, 4, 6, 8, 9 - 1897
Kaustad 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 - 1898
Kaustad 1, 2, 4, 6, 8, 9 - 1899
Kaustad 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 - 1900
Kaustad 1, 2, 4, 6 7, 8, 9, 10, 7 - 1901
Kaustad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - 1902
Kaustad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - 1903
Kaustad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20 - 1904
Kaustad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11- 1905
Kaustad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - 1906
Kaustad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 - 1907
Kaustad 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 - 1908
Kaustad 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14 - 1909
Kaustad 2, 3, 5, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 23, 25 - 1910
Kaustad 2, 3, 5, 8, 9, 6, 13, 14 - 1911
Kaustad 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 14, 25, 26 - 1912
Kaustad 1, 2, 3, 9, 12, 13, 22, 8, 25, 26, 21 - 1913
Kaustad 1, 2, 3, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 23, 24, 26, 5 - 1914
Kaustad 1, 4, 6, 5, 14, 20, 22, 25, 28, 26, 27, 32, 34, 23 - 1916
Kaustad 3 ja üks ilma numbrita
Kaustad 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 4, 14, 14, 26, 26, 29, 33 - 1915
Kaustad 2, 3, 11, 12, 13, 25 - 1917
Kirjade kanderaamat
Kviitungi kontsad 1897-1917
Lauajuhendid 1907-1919
Lauajuhendid maksude jaoks 1912-1916
Magasiraamatud 1898-1916
Passide väljaandmise raamatud 1898-1916
Passide väljaandmise raa[ma]t[u] tähest[ik] 1898-1916
Perekonna raamatud
Rõuge panemise raamatud 1900-1907
Sissetulnud kirjade regist[er] 1892-1907
Sõjaväe perekonna abiraha ja sõjav[äe] päevaraha ja sam. lehed
Sõjav[äele] kõlbuliste hobuste üle kontroll 1892-1907
Tagavaraväelaste arvepidamise üle kaust, neid kaustasid 44
19 Tagavarav[äelaste] nimekirju 1891-1913
Tagavaraväelaste registri raamat
Vallamaksu maksjate nimekiri 1909-1917
Väljaläinud kirjade register 1892-1907
Vallavanema otsused 1897-1917
Vallavolikogu ja täiskogu 1892-1917
Äride revideerimise aktid
Sõjaväe teen[istuse] kohusl[aste] nimekirjad
Inventaari raamat
2. Vallakohus
Kaustikud vallakohtus arutusel olnud tsiviilsüüteo ja eestkostm[ise] asjade üle 1891-1917
Eestkostmisel ja hoolek[ande] all olevate isikute isikl[ike] arvete raamat 1892
Selle tähestik
Hoolekandmise ja eestkostmise asjade register 1895-1914
Kassa revideerimise protokoll
Lauajuhendid ühistähest[ik] 1891-1917
Lepingute ja aktide sissekirj[utamise] r[aamat] 1892-1912
Protokollide eestkostmise ja hoolekandmise all olevate isikute hoius[ummade] väljaandmise r[egister] 1893-1917
Raharaamatud 1895-1915
Ringkirjad ja juhatuskirjad
Sissetulnud kirjad 1892-1916
Sissetulnud ja väljaläinud kirjade registri raamat 1894-1919

Eestiaegse kirjakogu nimekiri
Vallavanema kassaraamat 1. 01. 1920 - 1. 05. 1923
Vallavanema kassaraamat 1923-1924
Vallavanema kassaraamat 1924-1921
Raharaamat 1920-1927
Pearaamat 1920-1923
Pearaamat 1924
Pearaamat 1925
Pearaamat 1926
Eelarveliste kulude raamat 1921-1922
Eelarveliste kulude raamat 1923-1926
Liikumata varanduse, liikuva varand[use] r[aamat] 1920-1923
Materjaali raamat 1920-1924
Inventaari raamat 1923-1924
Edasiantavate summade arveraamat 1922-1923
Edasiantavate summade arveraamat 1923
Edasiantavate summade arveraamat 1924
Edasiantavate summade arveraamat 1925
Mitmesuguste isikute ja asutuste arveraamat[ud] 1924-1927
Liikumata varanduste maksuraamat 1921-1922
Liikumata varanduste ja isikumaksu raam[at] 1923
Liikumata varanduste maksuraamat 1924
Liikumata varanduste maksuraamat 1925
Liikumata varanduste maksuraamat 1926
Isikumaksu raamat 1921
Isikumaksu raamat 1922
Isikumaksu raamat 1924
Isikumaksu raamat 1925
Isikumaksu raamat 1926
Lauajuhendid 1.08.1919 - 17.09.1920
Lauajuhendid 17.09.1920 - 18.08.1921
Lauajuhendid 14.10.1921 - 17.10.1922
Lauajuhendid 16.10.1922 - 14.06.1923
Lauajuhendid 14.06.1923 - 07.03.1924
Lauajuhendid 07.03.1924 - 19.04.1924
Lauajuhendid 20.09.1924 - 03.10.1925
Lauajuhendid 03.10.1925 - 06.07.1926
Lauajuhendid 06.07.1926 - 14.04.1927
Elanikude nimekiri 1917 - 1919
Elanikude nimekiri 1919 - 1924
Tagavaraväelaste registri raamat 1921-1924
Sõdurite registri raamat 1920-1921
Sõjaväe kõlbuliste hobuste nimistik 1923-1925
Piirituse lubade tähestik 1920-1922
Piirituse lubade tähestik 1923
Viina lubade raamat ühes tähestikuga 1925
Valla-nõukogu protokolli raamat 1917-1920
Valla-nõukogu protokolli raamat 1921-1923
Valla-nõukogu protokolli raamat 1923-1927
Vallavalitsuse protokolli raamat 1929
Salla valla koolivalitsuse lauajuhendid 1923-1927
Küüdi korra raamat 1923
Koolikohuslikude laste nimistu 1920-1926
Kooliealiste laste reg[istri]r[aamatu] tähestik 1920-1926
Kirjade postile andmise raamat 1919-1925
Kirjade postile andmise raamat 1925-1926
Kirjade postile andmise raamat 1926-1927
Vangide veo raamat 1912-1920
Kaustad 1918-1920
Kaustad 1921-1926
Kviitungi raamat 1919
5. Kviitungi kontsud nr. 1-999: 1920
9. Kviitungi kontsud nr. 1-1000: 1921
4. Kviitungi kontsud nr. 1-2086: 1922
15. Kviitungi kontsud nr. 1-2229: 1923
23. Kviitungi kontsud nr. 1-2300: 1924
21. Kviitungi kontsud nr. 1-2051: 1925
19. Kviitungi kontsud nr. 1-1831: 1926
5 Väljaantud hobusepasside kontsad 1921
8 Isikutunnistuste kontsud nr. 1-815: 1919-1922
Isikutunnistuste kontsud nr. 4-1535: 1919-1922
1. Kaustad 1927
2. Kaustad 1927
3. Kaustad 1927
4. Kaustad 1927
5. Kaustad 1927
6. Kaustad 1927
7. Kaustad 1927
8. Kaustad 1927
9. Kaustad 1927
10. Kaustad 1927
11. Kaustad1927
12. Kaustad1927
13. Kaustad 1927
14. Kaustad 1927
15. Kaustad 1927
16. Kaustad 1927
1. Kaustad 1928/29
2. Kaustad 1928/29
3. Kaustad 1928/29
4. Kaustad 1928/29
5. Kaustad 1928/29
6. Kaustad 1928/29
7. Kaustad 1928/29
8. Kaustad 1928/29
9. Kaustad 1928/29
10. Kaustad 1928/29
11. Kaustad 1928/29
12. Kaustad 1928/29
13. Kaustad 1928/29
14. Kaustad 1928/29
15. Kaustad 1928/29
16. Kaustad 1928/29
1. Kviitungi konsud 1927
2. Kviitungi konsud 1927
3. Kviitungi konsud 1927
4. Kviitungi konsud 1927
5. Kviitungi konsud 1927
6. Kviitungi konsud 1927
7. Kviitungi konsud 1927
8. Kviitungi konsud 1927
9. Kviitungi konsud 1927
10. Kviitungi konsud 1927
11. Kviitungi konsud 1927
12. Kviitungi konsud 1927
13. Kviitungi konsud 1927
14. Kviitungi konsud 1927
15. Kviitungi konsud 1927
16. Kviitungi konsud 1927
1. Kviitungi konsud 1928/29
2. Kviitungi konsud 1928/29
3. Kviitungi konsud 1928/29
4. Kviitungi konsud 1928/29
5. Kviitungi konsud 1928/29
6. Kviitungi konsud 1928/29
7. Kviitungi konsud 1928/29
8. Kviitungi konsud 1928/29
9. Kviitungi konsud 1928/29
10. Kviitungi konsud 1928/29
11. Kviitungi konsud 1928/29
12. Kviitungi konsud 1928/29
13. Kviitungi konsud 1928/29
14. Kviitungi konsud 1928/29
15. Kviitungi konsud 1928/29
16. Kviitungi konsud 1928/29
17. Kviitungi konsud 1928/29
18. Kviitungi konsud 1928/29
19. Kviitungi konsud 1928/29
20. Kviitungi konsud 1928/29
21. Kviitungi konsud 1928/29
22. Kviitungi konsud 1928/29
23. Kviitungi konsud 1928/29
Kaustad 1925
Kaustad 1928/29
Kaustad 1929/30
Kaustad 1929/30
Kaustad 1929/30
Kaustad 1929/30
1. Akt 1927
1. Akt 1921
1. Kaust 1927
1) Kaustad 1930
2) Kaustad 1930
3) Kaustad 1930
4) Kaustad 1930
5) Kaustad 1930
6) Kaustad 1930
7) Kaustad 1930
8) Kaustad 1930
9) Kaustad 1930
10) Kaustad 1930
11) Kaustad 1930
12) Kaustad 1930
13) Kaustad 1930
14) Kaustad 1930
15) Kaustad 1930
16) Kaustad 1930
17) Kaustad 1930
18) Kaustad 1930
19) Kaustad 1930
20) Kaustad 1930
Salla valla arhiiv on eeskujulikult korras, varustatud korraliku kataloogiga. Sisaldab eneses kaheksa valla - Emumäe, Koila, Käru, Lasinurme, Mõisamaa, Salla, Selli, Tammiku valdade - protokollid. Valdadele omavalitsuse andmise puhul löönud kohalik kuulsus Kaarel Triipstok ühise suure Salla ühisvalla. See aga lõhuti ning igast mõisast tehti ise vald. Mainitud vallad ühendati, nagu näib, aastal 1892 uuesti Salla ühisvallaks.
Arhiiv asub valla käskjala toas kapis. Seega on ruum korralik ja kuiv. Dokumendid on numereeritud ja sisu jaotuse põhjal korraldatud. Osa vanemaid dokumente, nagu suurem jagu kogukonnakohtu protokolle on läinud kaduma. Varematel aegadel asunud arhiiv pööningul, kus niiskuse tagajärjel on osa arhiivi hallitama ja mädanema läinud, muutudes seega tarvitamiseks kõlbmatuks. Nagu kõneleb ka vallasekretär Einblau, olevat vanemaid dokumente hävitatud.
Püsinud on pea igast vallast kogukonnakohtu protokollid. Vanim neist ulatub tagasi aastasse 1865, suuremalt osalt on nad aga hilisemast ajast pärit. (1868. a.)

Avanduse valla arhiiv
Avanduse valla arhiiv on segaduste ja revolutsioonide keerises täiesti hävitatud. 1917. aasta revolutsiooni ja sellele järgnenud enamlaste ajal olevat Avanduse valla arhiiv Tallinnasse viidud, kus ta ära põletatud.
EKLA, f 199, m 60, 67/88 (1) < Simuna khk., Avanduse v. ja Salla v. - Ilse Post (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!