Ajalooline traditsioon: Simuna.

Hariduslikud olud - missuguseid ajalehti loeti


Hirlas loeti palju ajalehti. Kõige esimene leht olnud “Valgus”, seda tellitud ka “Tekile”, kuid ka “Pühapäeva” lehte loetud. Kõige toredam leht aga olnud “Valgus”, seal olnud kõik maailma jutud sees. Hiljem loetud ka “Postimeest” ja “Sakalat”. Kus peres missugust lehte loeti ja telliti, seda jutustaja ei mäleta, ärksamad peremehed astunud kokku ja tellinud lehti. (Villem Seefelt)
Kõige enne oli “Perno Postimees”, siis tulid “Virulane” ja “Valgus”. Prindile käis ka “Postimees” ja teisigi lehti hiljem. (Mihkel Kümnik)
Rohus oli esimeseks leheks “Tartu Postimees”, mis käis Jaagup Mummele ja veel Vilmannile. “Sakalat” Rohusse pole käinud. (Rein Mumme)
Rahklasse käis kooliõpetajale “Postimees”, see oli ainus leht üle küla. Padusse pole kunagi käinud “Sakalat”, Padusse käinud “Pühapäeva leht”. (Leena Piilefelt)
Sootagusele lehti vanemal ajal ei käinud. (Eva Naarits)
Tammikule käinud peamiselt “Pühapäeva leht” ja siis ka “Postimees”, kuid seda olnud vähem, nagu “Valgustki”. “Sakalat” pole terves Tammiku külas olnud. (Juhan Steinberg)
Käru külasse käinud vähe lehti, “Sakala” käinud Krinkmannile, Risti tallu, “Postimees” käinud ka paarisse kohta. (Hindrek Prääma)
“Eesti Postimees” ja “Sakala” käisid mõlemad Peetsole, Ristile käis ainult “Sakala”. Rahvas hoidis rohkem Jakobsoni poole. (Juhannes Krikmann)
Koilas käinud esimene leht Väljaotsa tallu, see olnud “Postimees”. Hiljem käinud Koilasse veel “Ristirahva pühapäevaleht” ja “Valgus”. Üldse loeti väga palju ajalehti. (Juhan Ehvert)
Lasinurme külas käinud koolimajja “Sakala”. Teisi lehti jutustaja enam ei mäleta. (Villem Kaldas)
Mõisamaale käinud vähe lehti. Jutustaja ei mäleta, et kusagile oleks käinud “Postimees” või “Sakala”, kuid poe Suumannile käinud “Ristirahva pühapäevaleht”. (Gustav Rund)
Esimene leht, mis Edru külla käinud, olnud “Pühapäeva leht”. See leht käinud Traksile (jutustajale), siis veel kooliõpetajale ja Pällo-Jüri tallu. “Sakala” käinud Jaagule. “Postimees” käinud ka mõnele poole. (Jüri Traks)
Esimene leht olnud “Postimees”, käinud ta mõisa ja koolimajasse, peale selle telliti veel “Pühapäeva lehte”. (Priidik Luik)
EKLA, f 199, m 60, 258/61 < Simuna khk. - Ilse Post (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!