Ajalooline traditsioon: Simuna.

Hariduslikud olud - seltsidest


Jutustaja isa, kooliõpetaja Bökleri juures käidud ikka külast lehte lugemas. Bökleril olnud ka viiul, õpetanud meestele laulu. Mõned käinud mõisas kaebamas, et pole õigust koosolekuid pidada. Laulu selts asutati Hirlasse Bökleri poolt üle 50 aasta tagasi. Pagu kinkinud seltsile oreli, sest laulu selts käinud Võivere Pagu tütrele laulmas, kui see ära surnud, olnud ainuke laps.
Avandusel oli põllumeeste selts, selle asutanud vana Normann ja Tomberg Hirlast. Pudivere härra, Rosenthal, olnud esimeheks, abilisteks kirikuõpetaja Pauker ja köster ja veel kooliõpetaja Preem. (Loviisa Tomberg)
EKLA, f 199, m 60, 263/4 < Simuna khk. - Ilse Post (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!