Ajalooline traditsioon: Simuna.

Usulised liikumised


Jääora külas oli vennaste palvemaja. Palumas käijaid oli palju. Kirikuõpetaja ei töötanud sellele liikumisele vastu. Hirlas pidas palvetunde Bökler. Lastele oli ise lugemine, vanadele jälle ise. Asmuth, kes elas Tudulinnas, oli kõigi usklikkude üle. Kord aastas, kartulivõtmise ajal, käidi tema juures. Harilikult ikka laupäeviti. Seal loeti, lauldi ja paluti. (Kaarel Tomberg)
Aastat 3-40 tagasi olnud siin suur usuhullustus või vennastekogudus. Kirikuõpetaja olnud küll vastu, aga teha ei ole midagi olnud. Suured jutlustajad käinud mööda Avanduse küla peresid ja püüdnud hingi. Enamjagu naised tassinud neile kõik seebid ja lihad ja munad. Mehed olnud teistega püsti hädas. (Villem Hufelt)
Usklikud läinud Tammsalusse kokku, pidid sääl siis taeva minema. Naised kõik põletasid ennem vokid ära, asjad andnud ära, et lähevad taeva. Olnud seal mäel, tulnud see tund kätte, pole tuldudki järele. (Ann Green)
Vennastekogude liikumist Sootagusel ei olnud. Samuti ei ole olnud siin kunagi vene usku. (Juhan Känd)
Jaola küla oli usulise liikumise keskkohaks. Siin oli palvemaja. Mihklipäeval käis õpetaja siin armulaual võtmas. Õpetaja ei olnud selle liikumise vastu, tema loaga. (Villem Nano)
Vennastekoguduse palvemaja on Koilas (Johannes Parm).
Koilas ja Jaolas olnud vennastekogudused. Türk pidanud neile seal jutlust, aga ega just palju pole käidud. Enamasti naised ikka käinud. Hirlas olnud baptisti usk, umbes 40 aastat tagasi hakkanud ta seal möllama. Ülesajajad käinud seal lugemas. Külapoisid teinud korra vigurit, et nemad on ka usklikud, tahtnud näha, mis nad seal sees teevad. Neid ei ole lastud teiste palumisest osa võtta, rehealuse ukse vahelt vaadanud siis. Palujad olnud nagu hullud, Jeesust paludes hüpanud ülesse lakke, ise karjunud ikka: “Jeesus! Jeesus!” Ei poisid pole jõudnud tõsised olla, nii ajanud naerma.
Kaarel Tomberg olnud sel ajal talitaja, võtnud korra nööripuntra kaasa, läinud palvemajja, tahtnud neid usumäratsejaid nööriga kinni siduda. Läinud sisse, aga kus teised kohe jumala sõnaga vastu, jäänudki sidumata. Küla naised olnud kui arust ära, mehed pole enam teadnud, mida teha. (Gustav Rund)
EKLA, f 199, m 60, 265/7 < Simuna khk. - Ilse Post (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!