Ajalooline traditsioon: Tori.

Asjalised mälestused - Kirikud ja matusepaigad - Leviküla Poola kirik


Levi külas olevat Poola kirik ühes surnuaiaga olnud. Külatalu põllul, jõe kaldal kõrgemal kohal öeldakse Poola kiriku ase olevat. Praegu läheb säält kiriku asemelt tee läbi. Kiriku asemel, mis on kõrgem koht, on põld kivid, need oleks nagu vundamendi kivid. Selle koha põhja moodustavat kiht, milles olevat – kord kiva, kord mulda jne.
EKLA, f 200, m 8:4, 3 (I,1) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Kirikust alla jõe poole on surnuaed olnud. Säält olevat välja tulnud sääre luud, pea luud, mõõk, naisterahva undruku tükke jne. Siia olevat palju sõja ajal maetud.
EKLA, f 200, m 8:4, 3 (I,1) < Tori khk., Leviküla k., Küla t. – Ada Piirak < Juhan Laas, 43 a. (1925)

Praegugi olevat künni ajal terve mäe nõlv luiega kaetud.
EKLA, f 200, m 8:4, 3 (I,1) < Tori khk., – Ada Piirak (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!