Ajalooline traditsioon: Tori.

Asjalised mälestused - Kirikud ja matusepaigad - Riisa küla kalmet


Riisa küla kalmet Riisa külas, Kalmeti talu maa pääl olevat vana matuse koht.
Kui Mihkel Riis ketrilaps olnud, rääkinud vana vöölmünder: "Kui matusepaika põlluks juuritud ja kütist tehtud, näinud talgulised, kes üle jõe söönud, kuda vaimud kütist laotanud."
EKLA, f 200, m 8:4, 4/5 (I,1) < Tori khk., Riisa k., Hoolmiku t. – Ada Piirak < Mihkel Riis, 35 a. (1925)

Juba õige vanasti olevat siia maetud. Siin kasvanud 2 suurt kuuske, need kuivanud aga viimati ära.
EKLA, f 200, m 8:4, 5 (I,1) < Tori khk., Aesoo k., Uuetoa t. – Ada Piirak < Tõnis Tiide, 60 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!