Ajalooline traditsioon: Tori.

Asjalised mälestused - Kirikud ja matusepaigad - Kambati kalmet


Muraka külas, Kambati talu maa pääl on matuse koht. Säält on leitud vanu nuge, inimese pääluid jne.
EKLA, f 200, m 8:4, 6 (I,1) < Tori khk., Sitre k., Nuudi t. – Ada Piirak < Ann Kütt, 72 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!