Ajalooline traditsioon: Tori.

Asjalised mälestused - Kirikud ja matusepaigad - Mannare külas kirik ja matusekoht


Mannare külas, Jaani talu maa pääl olevat Poolaaegne kiriku-, sõja- ja matusekoht.
EKLA, f 200, m 8:4, 6 (I,1) < Tori khk., Kaseküla k., Kadaka t. – Ada Piirak < Jaan Miller (1925)

Ca 18 a tagasi, keldri kaevamisel leitud siit üks surnu pääluu. Ka helmeid olevat siit leitud.
EKLA, f 200, m 8:4, 6 (I,1) < Tori khk., Mannare k., Jaani t. – Ada Piirak < Jaan Jantson (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!