Ajalooline traditsioon: Tori.

Asjalised mälestused - Kirikud ja matusepaigad - Kuke kalmetid


Kuke kalmetid: Pärnu jõe kõrge kalda keskmist osa, Kuke talu maa pääl kutsutakse – Kuke kalmetid.
EKLA, f 200, m 8:4, 7 (I,1) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Rahvas arvab, see on sõjaaegne matusekoht. Säält olevat välja tulnud surnu pääluid, püssi tikk, raha jne.
EKLA, f 200, m 8:4, 7/8 (I,1) < Tori khk., Viira k., Preesi t. – Ada Piirak < Liisa Prees, 65 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!