Ajalooline traditsioon: Tori.

Hiied ja ohvri kivid - Põua hiis


Põua karjamõisa maa pääl on hiis olnud. Mihkel Paavelson`i nähes on sääl veel kuusk kasvanud.
EKLA, f 200, m 8:4, 12 (I,2) < Tori khk., Rõigu karjamõis – Ada Piirak < Mihkel Paavelson, 70 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!