Ajalooline traditsioon: Tori.

Sõjateed ja Poola sillad - Poola või Rootsi sõja tee


Vändra jõest Navesti jõeni ca 1 verst Maljussaarest hommiku poole, läinud läbi vana sõja tee. Mõned nimetavad seda Poola-, mõned Rootsi teeks.
EKLA, f 200, m 8:4, 13 (I,3) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Kui Peet Tammann karjas käinud, olnud näha, et teel on ca 1 süld laiad paksud risti laotud. See tee on Piista soo pääl. Just kihelkonna piiri pääl, soo sees olnud seda teed tunda.
EKLA, f 200, m 8:4, 13 (I,3) < Tori khk., Arakaoja t. – Ada Piirak < Peet Tammann, 76 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!