Ajalooline traditsioon: Tori.

Sõjateed ja Poola sillad - Poola sild Aesoos


Aesoo Kubja talu kohal, üle Navesti jõe on Poola sild. Jõe paremas kaldas pole praegu silda kuni kaldani. Jõgi on laiemaks muutunud kui oli vanasti ning sild ei ulata enam kaldani. Sild läheb risti üle jõe. Kui praegune Kubja talu peremees noor oli, olevat suvel iga söömavahel Poola silla pääl suplemas käidud. Sel ajal tulnud Poola sillal vesi mehele umbes kaenlaauku. Praegu olevat Poola sillal vett ca 7-8 jalga, mujal Poola silla ümber aga ca 17-18 jalga. Allpool silda olevat suur kivi, mille otsas seista võib. See Poola sild olevat ca 10 jalga lai. Alla poole vett minevat jõgi äkki sügavaks, üles poole aga pikkamisi. Kui väiksem vesi ja selge vesi, olevat läbi vee silda näha. Jõe põhja olevat nagu 1–1½ jlg. laiad kivid tihedasti kõrvuti laotud. Poola sild olevat Poola sõja ajal tehtud, nii rääkinud vanad inimesed.
EKLA, f 200, m 8:4, 14 (I,3) < Tori khk., Aesoo k., Kubja t. – Ada Piirak < Mihkel Tammann, 80 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!