Ajalooline traditsioon: Tori.

Kivid, puud - Sipla kask


Sipla kask. Kellegile olevat kord sääl, kase külge seotult, peksa antud. Peksetav olevat sipelnud, sellest tulnud ka nimi – Sipla kask.
EKLA, f 200, m 8:4, 16/7 (I,4) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

Sipla kase juures oli Taali mõisa ja Tori kirikuvalla piir.
EKLA, f 200, m 8:4, 17 (I,4) < Tori khk., Metsaküla k., Torilaane t. – Ada Piirak < Jüri Puust, 57 a. (1925)

See olevat kardetud koht olnud, siin olevat vaimusid nähtud. Kuid vaimuks olevat olnud üks Oreküla rätsep, nn Vibu, kes enese riidest lahti võtnud ja siis inimesi hirmutanud. Kord näeb Vibu jälle – keegi tuleb vankriga linna poolt. Vibu ruttu riidest lahti, kolps, kolps rukkist välja, hüppab möödasõitjale vankri pääle, näitab ja krigistab hambaid. Mees vankris kisub kõri, palub: Issa Jessuke jne. Vibu saatnud meest tüki maad, läinud siis tagasi.
EKLA, f 200, m 8:4, 17 (I,4) < Tori khk., Uru k. – Ada Piirak < Jüri Erm, 63 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!