Ajalooline traditsioon: Tori.

Mitmesugu asjalised mälestused - Taali Masso küün


Taali Masso küünis olevat täis kuu ajal tonta nähtud. Sääl olevat Taali parunid tontidega sõitmas ja juttu ajamas käinud.
EKLA, f 200, m 8:4, 20 (I,5) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

On ka jutt rahva suus, et Koonu Toomas (Vaata aruandes lhk. 93) Masso küüni põranda alla pandud.
EKLA, f 200, m 8:4, 20 (I,5) < Tori khk., Metsaküla k., Torilaane t. – Ada Piirak < Jüri Puust, 57 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!