Ajalooline traditsioon: Tori.

Arkiivid - Tori apostliku õigeusu arkiiv


Tori apostliku õigeusu arkiiv asub Tori ap. õigeusu kirikus kapis. Arkiiv on korrastamata. Nimestikku pole.
Siin on kõiksugu dokumente, vaimuliku sisuga raamatuid, žurnaale, mis kirikule saadetud, kiriklisi teatelehti – piiskopkonna teated, Synodi kiriklisi teateid, kiriku sissetuleku ja väljamineku raamatuid jne. Erilist tähtsust neil pole, nad on ka võrdlemisi hilisest ajast, sest Tori ap. õigeusu kogudus ise on asutet Püha Synodi käskkirja Nr 3987-ga 19. mail 1854 a.
Kleeruse teateleht annab ülevaate koguduse tekkimisest, kiriku ehitusest, kiriku varandusest jne.
Tähtsam on vast kiriku kroonika. Toon siit esile mõned tähtsamad sündmused:
Lutheri usust Tori kihelkonnas ühendati vene usku 1846, -47 ja -48 a. Siit pääle kuni 1852 arvati neid Pärnu linna koguduse liikmeiks. 1852 avati Toris õigeusu kogudus. Suigu mõisas asus selle jaoks ehitet saras kirik, kuni 1856. Siit kuni 1868, millal kirik õnnistati, peeti jumalateenistust Vastemõisa Riisa külas ja Toris.
1867 on Liivi kubermang viljaikaldust kannatanud, mis tuli suurte vihmavalangute tagajärjel.
1868, 13. mail purustasid Suigu valla luth. usu talupojad kadedusest, et õigeusu kirik ja talupojad siit maad said, öösel salaja nende põllutöö riistad, mis põllul asusid, et põllutööle kevadise külvi ajal kahju teha.
1868 oli viljaikaldus suure põua tagajärjel.
1869 juunis kutsusid Uulu-Tõstamaa ja Taali mõisnikud talupoegi Taali mõisa ning pidasid esivanemate mälestust, kostitades talupoegi õlle ja lõunaga, et rahvast enese poole tõmmata, kes nende vastu mittehäätahtlik (нерасположен) oli.
1871 juulist-septembrini oli Tori kihelkonnas Sindi vabrikus tugev koleera. Surnuid veeti koormatega päeval ja ööl maha matta luth. ja õigeusu surnuaiale. Rahvas vabrikus ja ümbruskonnas oli väga hirmus.
1873. a kevadel möllas Tori kihelkonnas ja ümbruses loomulikud rõuged, ühes mustade seguga.
1877 veebr on puhkusele läinud pastor Emil Offe, kes 33 a Tori kihelkonnas ametis oli – haritud, rahuarmastaja ja mitte fanaatiker, kellega õigeusu preestril ei tulnud mingit kokkupõrget.
1885. a augusti kuust on uuesti üles võetud seadus, et sega abielu paaride lapsed saavad õiges usus ristitud.
1886. a lõpul läksid luth. rahvakoolid haridusministeeriumi alla.
1886. a said kõrgemal käsul Balti kubermangus kohtu asutused ümber moodustet – kõige esiti moodustati ümber nii maa kui linna politsei valitsused.
20. nov 1889 avati pidulikult uued kohtud Riias, siis ka mujal, üleriiklisel alusel, mõnede kohalikkude iseäraldustega.
1895 lahutati Tori kihelkonnast Sindi vald ja Sindi vabrik, mis moodustavad iseseisva Sindi koguduse.
Kroonika lõpeb 1897. aastaga.
EKLA, f 200, m 8:4, 39/42 (II,2) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!