Ajalooline traditsioon: Tori.

Arkiivid - Tori valla arkiiv


Tori valla arkiiv asub Tori vallamajas. See on korraldet kappides. Arkiivil on nimestik.
Vanemad raamatud siin on:
Magasini raamat 1834. a, 1870. a
Küüdi " 1844. a, 1887. a
Elanikkude nimekiri 1875. a
Revisjoni raamat 1885. a
Tori kirikuvalla maksude jagamise raamat 1887
Vallavalitsuse protokolli raamat 1894–97
Valla volikogu " " 1889–97, 1904
Tori kogukonna volimeeste protokolli raamat 1867–1889:
4. sept 1869 – Pidasid volimehed nõu laenatud magasini vilja pärast, et need, kes tänavu aasta magasinist vilja laenanud, saavad seda selle vaese aasta pärast ilma intressita, s.o. kes tänavu kevade laenatud vilja sügisel tagasi maksab, pole tarvis kasukarnitsat juure maksa.
13. I 1871. Nekrutite pärast pidas volimeeste kogu seda nõu: need, kes liisutamise juures selle arvu sisse jäävad, et komisjoni ette peavad minema, saavad igaüks 2 pudelit õlut ja üle hulga 2 toopi viina ja need, kes mitte peremeeste ees pole, saavad igaüks sööma raha 3 rbl ja kui linna lähevad, tee raha 50 kop iga mehe pääle.
EKLA, f 200, m 8:4, 47/8 (II,4) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!