Ajalooline traditsioon: Tori.

Arkiivid - Suigu valla arkiiv


Suigu valla arkiiv asub Suigu vallamajas kappides. Arkiiv on korraldet, tal on nimestik.
1858. aastast algavad Suigu valla revisjoni raamatud. Kohtu protokollid algavad 1843. a. Harilik kirjavahetus on järjekorras alal hoitud 1890. a alates. Kõiksugu arveraamatud 1890. a-st. Suigu vallavalitsuse protokollid 1868. aastast. Siis on raamatud hilisemast ajast. Are mõisa vakuraamatud 1868. aastast on Are valla lahkumisel 1920 Are valla valitsusele üle antud.
EKLA, f 200, m 8:4, 48/9 (II,5) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!