Ajalooline traditsioon: Tori.

Arkiivid - Tammiste valla arkiiv


Tammiste valla arkiiv asub Tammiste vallamajas kapis. Nimestikku arkiivi jaoks pole. Sorisin arkiivi läbi, ei leidnud aga säält midagi eriti tähtsat.
Vanemad raamatud siin on:
Tammiste valla elanikkude nimekiri 1891
Tammiste valla kogukonna pearaha raamat 1882. a
Rõugepanemise raamat 1871. a alates
Tammiste valla raha maksu raamat 1872. a
Tammiste mäeltvalla vaeste karnitsa maksu raamat 1885. a
Conto des Armenfonds des Gutes Tammist 1859–1870
Pass-Buch der Gemeinde zu Tammist 1872
Revisions-Liste des pivaten Gutes Tammist 1858
Tammiste valla Tori õpetaja kümnise raamat 1891:
Tori õpetaja saab regulatiiv makse järgmiselt:
4½ vakka rukkid
4½ " odre
4½ " kaeru
s.o. igaühte 1½ tsetverti ja 7 rbl 50 kop raha tööpäevade eest.
Tori köster saab vilja asemel raha, iga aasta 9 rbl 20 kop.
Vaku raamat Tammiste mõisast 1867:
(vaku talusi oli 17)
Conventions-Buch des Gutes Tammist 1863– :
Tammiste mõisas 9. apr 1865.
Tammiste mõisa härra laskis kõik oma vaku talupojad (17 talu), mis selle maamõõtmise seaduse järele, mis 1865. a said uuesti seatud, kogukonna kohtu ette tulla ja kuulutas neile ette, et see orjus, mis seadus käseb teha ja maksa, võtavad need allanimetet talupojad vastu sel viisil, et mõisa härra nende maksudest see vilja kümnise neile maha kingib ja need pühad, mis nädala sees juhtuvad olema, saab teomehel ka teopäevaks kirjutet, kui ta mitte töös ei ole ja härra lubab need talupojad kahe aasta pärast orjusest rendi pääle anda.
Tammiste mõisas 15. VII 1870.
Kõigi taluperemeeste kontrahtid said jälle ühe aasta pääle kinnitet ja igaühele ka 1 süld Põua ja Roigu vahelt maanteed iga taalre päält peab igaüks iga aasta tegema 1 kord aastas.
EKLA, f 200, m 8:4, 49/51 (II,6) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!