Ajalooline traditsioon: Tori.

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Teised kohaliku tähtsusega isikud


Siin oleks nimetada Tammann`i – Sikani talu peremeest. Ta olnud liht talu peremees, hakanud kauplema. Vene usu tulekul hakanud ta vene usu kirikuid ehitama. Iseäranis Tartumaal olevat palju tema ehitet vene usu kirikuid.
Tori kihelkonna koolimaja olevat tema ehitet. Ta hakanud raha nn reaal kooli jaoks koguma, ehitanud maja üles. Viimati võtnud kihelkond kooli omale, maksnud maja välja.
EKLA, f 200, m 8:4, 97 (III,4) < Tori khk., Arakaoja t. – Ada Piirak < Peet Tammann, 76 a. (1925)

Tammann olnud suur tsarismi poolehoidja, mille tõttu Toris 2 voolu tekkis. Teised tugisid mõisnikkude pääle, neist tüsedaim oli Viira talu peremees – Mihkel Tilk, kes Tammann`iga vastuollu sattus.
Omal ajal valitud Tammann Moskva Aleksander III kroonimisest osa võtma. Selle juures olevat ta silla kohtusaks Pillar`ile ütelnud:
Ma ikka ei tahaks sinna minna. – Pillar kostnud: – Kas tahad vitsu saada? – Siis läks Tammann. Tagasi tulles teatas ta, et keiser neile ütelnud: – Kuulge mu maamarschalli ja mõisnikkude sõna.
Jakobsoni kohta oli Uulu parun Mihkel Tilk`ile (Vaata käesolev aruanne lhk. 98 ülevalt) ütelnud: – Armas Mihkel, ära karda, sellel koeral me murrame kaela.
EKLA, f 200, m 8:4, 97/8 (III,4) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!