Ajalooline traditsioon: Tori.

Suusõnaline traditsioon - Rahva majanduslik elu - Orjaaeg - Mõisate piirid ja külade hävitamine


Tori vald olevat vanasti väga suur vald olnud. Siia kuulunud siis ka praegused Jõhve talud, Tõramaa ja Riisaküla, Vabriku küla, ka Taali Vahemets. Piir ulatanud Võnnu kivini. Tori oli kroonu vald, selle kulul laiendanud teised mõisad oma piire. Siit on võtnud nii Pööravere, Viluvere, Taali, kui ka Vändra vald.
Taali mõis olnud vanasti väike olnud, asunud praeguse Vanamõisa talu kohal, kroonu valdade kulul on ta aga oma piire laiendanud. Torist ja Kilingist on hulk maad võetud.
EKLA, f 200, m 8:4, 118/9 (III,5) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Jaan Stael on mõisa piire viimati ajanud, läbi Kilingi metsa, kus parem maa, võtnud enesele, kus halvem, jätnud Kilingile.
EKLA, f 200, m 8:4, 119 (III,5) < Tori khk., Kõrsa k., Uheka t. – Ada Piirak < Julie Alberg, 78 a. (1925)

Kilingis olnud nelja valla piirid koos. Siin olnud suur tamme pakk, vask kirjad pääl. See post viidud härgadega soo laukasse, nn Vingerja hauda. Üks vallavanema poeg – Kivaste Vungi poeg – saanud sääl pek[s]a (Ta olnud 12 a vana) ning talle üteldud: – Nüüd sa tead rääkida, kus vanasti Taali valla piir oli.
EKLA, f 200, m 8:4, 119 (III,5) < Tori khk., Taali m. – Ada Piirak < Mihkel Tarkpea, 51 a. (1925)

Taali-Tori piiriajamisel tulnud Riiniidu juures tüli. Taali härra tahtnud Tõnumurru ja Torilaane talud Taali mõisale saada.
Metsaküla kohal on Taali-Tori piir nagu härmoniku korts , kus parem maa, võtnud Taali parun enesele, halvema jätnud Torile. Riiniidu arust läheb piir otsekohe Kilingi piirini, Pöörikaasiku metsani.
EKLA, f 200, m 8:4, 119/120 (III,5) < Tori khk., Metsaküla k., Torilaane t. – Ada Piirak < Jüri Puust, 57 a. (1925)

Piiri ajamisega olevat siin lausa lahing olnud. Härgadega olevat piiri kivid teisi kohta viidud. Taali Jõhve külas on üks väga tugev mees olnud, ässitanud mehed üles, toonud piiri kivid vana paika tagasi. Sellest kangest mehest pole muidu lahti saadud, kui üks metsavaht jootnud ta purju ja löönud tal siis kirvega jalad põlvest ära.
EKLA, f 200, m 8:4, 120 (III,5) < Tori khk., Kõrsa t. – Ada Piirak < Juhan Alberg, 53 a. (1925)

Vanema Offe ajal olevat kirikuvallale piir tõmmatud.
EKLA, f 200, m 8:4, 120 (III,5) < Tori khk., Oreküla k., Tiiniidu t. – Ada Piirak < Elts Pärn, 74 a. (1925)

Praeguse Oreküla kohal olnud enne kirikuvald, Offe ajal toodud mõis aga üle jõe.
EKLA, f 200, m 8:4, 120 (III,5) < Tori khk., Selja – Ada Piirak < Pärn (1925)

Tammiste mõisa kohal olnud vanasti 2 Tamme talu. Härra lõhkunud need suured talud ära ja teinud sinna mõisa. Piiriajamisega laiendatud siis mõisa maid.
Tori kroonumõisa rendihärra Baranofi ajal olnud Tammiste Mäeltvald kroonu maa. Rahvas räägib, et Tammiste härra selle maa kahel viisil saanud. Ühed ütlevad – kaardimängu läbi. Teised – Tammiste härra kutsunud Tori härra oma pojale ristiisaks ja Tori härra kinkinud Mäeltvalla oma ristipojale.
EKLA, f 200, m 8:4, 120/1 (III,5) < Tori khk., Sohlu k., Lõusa t. < Mannare k. < Tammiste v., Röövliaugu –Ada Piirak < Juhan Oidermann, 78 a. (1925)

Nüüd on Tammiste vald ca 1½ vakamaa laiuselt Sindi ja Sauga maast läbi ajanud ja iseäranis Suigus enese laiali ajanud.
EKLA, f 200, m 8:4, 121 (III,5) < Tori khk., Suigu v., Küüne t. – Ada Piirak < Jaan Sakkeus, 74 a. (1925)

(Suigu olnud vanasti Tori karjamõis.)
EKLA, f 200, m 8:4, 121 (III,5) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Et mõisal nüüd suured maad, asutatud ajajooksul 3 karjamõisat: Roigu, Põua ja Kadrina. Kadrina karjamõis on ammu kadunud ning selle asemel on sääl nüüd talukohad.
EKLA, f 200, m 8:4, 121 (III,5) < Tori khk., Sohlu k., Lõusa t. < Mannare k. < Tammiste v., Röövliaugu –Ada Piirak < Juhan Oidermann, 78 a. (1925)

Praeguse Põua karjamõisa kohal olnud enne 2 talu. Mõis võtnud maa ära ja teinud karjamõisa.
EKLA, f 200, m 8:4, 121 (III,5) < Tori khk., Põua karjamõis – Ada Piirak < Ann Steinberg, 78 a. (1925)

Ka Roigu karjamõisa kohal olnud enne talupoja maa.
EKLA, f 200, m 8:4, 121 (III,5) < Tori khk., Mahlema k., Aru t. – Ada Piirak < Jakob Matson, 82 a. (1925)

Rahva jutu järele on järgmised külad või talud kas ümber paigutet või hävitet:
EKLA, f 200, m 8:4, 121a (III,5) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Taalis: Kurina talu viidud teisi kohta; praegu kutsutakse seda Kargaasa [Kargsoo] taluks.
EKLA, f 200, m 8:4, 121a (III,5) < Tori khk., Kõrsa k., Mangu t. – Ada Piirak < Ann Kukk, 75 a. (1925)

Oreküla hiie mäel kaotatud Koonu Tooma koht. (Vaata käesolev aruanne lhk. 93)
EKLA, f 200, m 8:4, 121a (III,5) < Tori khk., Randivälja – Ada Piirak < Katariina Kalbus, 48 a. (1925)

Müürivälja ja Masso talu (sääl kus praegu Masso küün) kaotanud mõis ära, maad võtnud mõisa külge.
EKLA, f 200, m 8:4, 121a (III,5) < Tori khk., Raba k., Nõmme t. – Ada Piirak < Jaan Nõmme, 83 a. (1925)

Kivininas ja Kivisaares taga metsade sees kaotas mõis talud ära.
EKLA, f 200, m 8:4, 121a (III,5) < Tori khk., Põlendmaa k., Penjami t. – Ada Piirak < Katariina Penjam, 86 a. (1925)

Toris:
Oreküla olnud vanasti teisel pool jõge, Koonu mäel olnud. Mõis viinud selle aga üle jõe ning maa võtnud mõisale.
EKLA, f 200, m 8:4, 121a (III,5) < Tori khk., Randivälja – Ada Piirak < Katariina Kalbus, 48 a. (1925)

Aesoo külas, metsa sees olevat enne kohad olnud, need kaotanud mõis ära.
EKLA, f 200, m 8:4, 121a (III,5) < Tori khk., Aesoo k., Uuetoa t. – Ada Piirak < Tõnis Tiide, 60 a. (1925)

Tori mõisa rentnik Baranof käinud mõisa aset otsimas. Mõisal olnud palju töölisi, aga vähe maad. Ta tahtnud üht karjamõisat Aesoosse, teist – Puistasse asutada. See mõte jäänud aga teostamata, sest kohad saanud rendi alla.
EKLA, f 200, m 8:4, 121a/2 (III,5) < Tori khk., Aesoo k., Mäelta t. – Ada Piirak < Peet Lekstein, 72 a. (1925)

Umbes 95 a tagasi on Tori mõis 2 Väljaotsa talu ära kaotanud. Need asunud Mädaojast Tori mõisa poole.
Kangro talu on ka mõis kaotanud, kuid jälle teisele kohale asetanud. Praegune Kangro talu on Metsakülas.
EKLA, f 200, m 8:4, 122 (III,5) < Tori khk., Metsaküla k., Torilaane t. – Ada Piirak < Jüri Puust, 57 a. (1925)

Sindis:
Kui Wöhrmann Sindi vabrikut asutas, olnud talle maad vaja. Selleks kaotanud ta 2 küla – Saia ja Tõela külad – ära. Tõela küla asus praeguse Wöhrmannshofi kohal. (Taali valla kirjutaja)
EKLA, f 200, m 8:4, 122 (III,5) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Ümberasustamise loa olevat Wöhrmann vallavanemalt saanud, kes talle klaasi veini eest selle alla kirjutanud.
EKLA, f 200, m 8:4, 122 (III,5) < Tori khk., Sindi – Ada Piirak < Arak (1925)

Rahvas pole siit välja minna tahtnud. Siis lõhutud katused ja ahjud majadel ära. Ka see pole aidanud. Siis toodud kasakad, kes nad välja tõstnud.
EKLA, f 200, m 8:4, 122 (III,5) < Tori khk., Raba k., Kägu t. – Ada Piirak < Ado Kägu, 66 a. (1925)

Hiljem annud Wöhrmann neile Tammaru ja Kõduküla kõrge rendiga uueks eluasemeks.
EKLA, f 200, m 8:4, 122 (III,5) < Tori khk., Kõrsa t. – Ada Piirak < Juhan Alberg, 53 a. (1925)

Selleks laastanud ta metsa, teinud põlluks, ehitanud majad pääle.
EKLA, f 200, m 8:4, 122/3 (III,5) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Talupojad olevat mitmes kohas õigust nõudmas käinud, pole aga midagi saanud.
EKLA, f 200, m 8:4, 123 (III,5) < Tori khk., Kõrsa t. – Ada Piirak < Juhan Alberg, 53 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!