Ajalooline traditsioon: Tori.

Suusõnaline traditsioon - Õigusline elu vanematest aegadest pääle


Selle kohta olen rahva suust järgmist kuulnud:
Vallas oli vallakohus. Siia kuulusid kõik väiksemad asjad – sõimamine, riidlemine, kaklemine jne. Linnas oli kihelkonna ja silla kohus. Need kohtud olid kõrgemad.
Karistuseks oli peaaegu alati vitsa hoobid. Valla kohus võis anda 30 hoopi.
Kihelkonna kohus " " 60 hoopi.
Silla " " " sadasid hoope.
EKLA, f 200, m 8:4, 133 (III,6) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Vallakohtus mõistsivad õigust selle jaoks valitud kohtunikud, kelle arv valla suurusest olenes. Üks oli neist pää kohtunik.
EKLA, f 200, m 8:4, 133 (III,6) < Tori khk., Metsaküla k. – Ada Piirak < Jaan Tilk, 77 a. (1925)

Valla kohtunikud valiti 3-e aasta pääle. Parun pidi ka valimisest teadma. Kui kohtunikuks oli valitud ta vastane, ütles härra – las jäeb vana kohtunik. Kes härra meele järele kohut ei mõistnud, oli 3 a kohtunikuks ära ja sai siis lahti, kes aga härra meelejärele oli, oli terve eluaeg kohtunik.
EKLA, f 200, m 8:4, 133 (III,6) < Tori khk., Raba k., Nõmme t. – Ada Piirak < Jaan Nõmme, 83 a. (1925)

Vallakohtu otsused olid täiesti härrast ära rippuvad. Enne kohtupäeva pidi pääkohtunik ja kirjutaja härra juures käima. Härra määras kõigile trahvi ära. Kohtupäeval tulevad süüdlased ette, tunnistajad ka, tuleb välja, et see on süüdlane, see mitte. Trahv on aga juba ette ära määratud. Kirjutaja ütleb: – Parun on see üks, mina see teine, trahv on see ja see. –
EKLA, f 200, m 8:4, 133/4 (III,6) < Tori khk., Raba k., Nõmme t. – Ada Piirak < Jaan Nõmme, 83 a. (1925)

Nii jutustab üks teine: Mõisa härra oli see kohtumõistja ja kõik. Kohtupäeval tuleb härra, kohtumehed on koos. Härra ütleb – Hans saab 5 hoopi, Mart 6, Jaan 7 jne jne, küsib siis: Kas olete nõus, kohtunikud? Need vastavad: Jah, jah. Keegi ütelnud: vaatame, kas siin ka nii kõik on. Härra vihastab hirmsasti: – ah nii, ah nii, ah nii – vaatame, kas ta ka süüdi on, nii, sa saad lahti, teine saab asemele.
EKLA, f 200, m 8:4, 134 (III,6) < Tori khk., Suigu m. – Ada Piirak < Tõnis Annuswer, 78 a. (1925)

Keegi, nn Must Mart pandud kohtunikuks. Mart ütelnud, et ta ei kirjutada ega lugeda oska. Parun aga vastu: Mis kirjutamist sul vaja, kel perse pihta, sel perse pihta.
EKLA, f 200, m 8:4, 134 (III,6) < Tori khk., Raba k., Kägu t. – Ada Piirak < Ado Kägu, 66 a. (1925)

Suuremaid kurjategijaid nagu hobusevargaid ja põletajaid, ka sohinaisi pekseti kiriku postis.
Tori kiriku postis olevat viimati üks hobusevaras peksa saanud.
EKLA, f 200, m 8:4, 134/5 (III,6) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Kiriku post olnud suur neljakandiline post, 2 rõngast küljes, teine teisel pool. Siia seoti süüdlane nööridega kinni ja hakatud peksma. 5 paju vitsa olnud puntrasse seotud. Kui näiteks 30 hoopi tarvis oli anda, antud 6 korda selle vitsaga.
EKLA, f 200, m 8:4, 135 (III,6) < Tori khk., Röövliaugu t. – Ada Piirak < Mari Post, 73 a. (1925)

Pääle peksu olevat rauaga märk otsaesisele löödud, hõõrutud siis see koht püssi rohuga sisse, nii et see märk igavesti püsima jäänud.
EKLA, f 200, m 8:4, 135 (III,6) < Tori khk., Aesoo k., Uuetoa t. – Ada Piirak < Tõnis Tiide, 60 a. (1925)

Kirikupostis olevat ikka pääle kirikut pekstud, kui rahvas kirikust välja tuleb, et need seda enesele hoiatuseks võtaks. Kord jäänud kurjategija kohale toomine natuke hiljemaks, õpetaja viitnud siis kirikus aega, lasknud ikka üht ja teist laulu laulda, kuni kujategija saabus.
EKLA, f 200, m 8:4, 135 (III,6) < Tori khk., Muti k., Lepiku t. – Ada Piirak < Liisu Pool, 70 a. (1925)

Pärnus oli silla kohus. See vaatas teid üle ja siia alla kuulusid suuremad süü asjad. Ka siin oli karistuseks vitsa hoobid.
Nii jutustab üks:
EKLA, f 200, m 8:4, 135 (III,6) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Kui mõnikord ei teadnudki, sai aga kaklemise pärast silla kohtusse kutsutud. Sääl oodati seni, kui tulid soldatid, tõmbasid pingile, jalad seoti rihmaga pingi külge, üks mees oli pää pääl, teine andis vitsu. Silla kohtunik vaatas ise päält, luges hoope, ütles peksjatele – korušenko, korušenko. Kui hästi ei peksa, saab peksja ise. Peksupink oli nii kitsas, et kui pekseti, vitsad ka kubemesse lõid.
EKLA, f 200, m 8:4, 135/6 (III,6) < Tori khk., Raba k., Nõmme t. – Ada Piirak < Jaan Nõmme, 83 a. (1925)

Viljandis oli kreis kohus. Riias – hoovi kohus.
EKLA, f 200, m 8:4, 136 (III,6) < Tori khk., Aesoo k., Mäelta t. – Ada Piirak < Peet Lekstein, 72 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!