Ajalooline traditsioon: Tori.

Suusõnaline traditsioon - Usulised liikumised - Lahkunud


Tori luth. usu kiriku kroonikast on näha, et 1881. a algul methodistide laadi vaimulik liikumine naaberkihelkondadest – Pärnust ja Jakobist Torisse tungis. Alguses piirdusid koosolekud kahe taluga: Kalmu – Taalis ja Kukkema – Tammistes, millest osa võtsid pääasjalikult vanad naised. Siis aga laienes see liikumine.
EKLA, f 200, m 8:4, 149 (III,8) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Nende poolehoidjad, nn "lugejad" käisid perest peresse; kus neid vastu võeti, sääl jutlustasid nad. See liikumine oli väga laiaulatusline. Mõisa poolt sunnitud vallavalitsusel nende koosolekuid ära keelata.
EKLA, f 200, m 8:4, 149 (III,8) < Tori khk., Kõrsa k., Mangu t. – Ada Piirak < Ann Kukk, 75 a. (1925)

Aegajalt jäi aga nende poolehoidjate arv väiksemaks, nüüd on see liikumine täiesti kadunud.
EKLA, f 200, m 8:4, 149 (III,8) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

Pääle lugejate tuli hooaeg baptisti usku minna. Röövliaugu Miili talu peremees olevat baptisti usu Riiast toonud. Sindi vabriku lähedal, Juhkama ojas, olevat palju baptisti usku ristitud.
EKLA, f 200, m 8:4, 149/150 (III,8) < Tori khk., Tammiste v., Metsaküla k., Kajuoja t. – Ada Piirak < Tõnis Oldsen, 75 a. (1925)

Viimasel kahe aasta jooksul on ette tulnud 4 juhtumist vaba ristiusu kirikusse (Marley usku), nende hulgas üks leerimata tütarlaps.
EKLA, f 200, m 8:4, 150 (III,8) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!