Ajalooline traditsioon: Tori.

Suusõnaline traditsioon - 1905. a liikumine


1905. a möödus Toris võrdlemisi rahulikult, ei tulnud ette mõisate põletamisi, suurt peksu, ega mahalaskmist. Kuid aeg oli siiski ärev. Ümberkaudsed mõisad – Are, Lelle, Vändra põlesid ja ka siia oodati mõisapõletajaid, nn Mustsada või Mustsõda.
EKLA, f 200, m 8:4, 157/8 (III,11) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

16. dets 1905 oli Tori valla koosolek. Siin otsustati nõuda kergendust tee tegemiseks. Protokoll hävitatud vist aga ära. Paari nädala pärast tulnud karistussalgad. Need läinud kõige esiti vallamaija, kus kirjad on. Vallavalitsusel erilist süüdi pole leitud. Kelle pääl süüdistusi oli, neid otsitud kodust taga ja antud mõnele ninamehele ka ihu nuhtlust.
EKLA, f 200, m 8:4, 158 (III,11) < Tori khk., Viira –Ada Piirak < Martson (1925)

1905. a tegelane oli üliõpilane Sepp, väljastpoolt tulnud, kes koosolekuid pidas. Ta oli lihtsalt riides, punane lint ümber käikse. Ta soovitanud ikka valitsusele palvekirju saata. Ta leidis algul palju poolehoidjaid. Rahvas ei saanud aru, mis see tähendab. Vallamaja hoovis pidas ta esimese kõne. Rahva kainenemisega kahanes ta poolehoidjate arv paari mehe pääle. Kui need I Kristuse tulemise pühal kirikusse tungida tahtsid, võttis rahvas neid leigelt vastu köstri õues, soovitades jõe pääle kõnet pidama minna. Sel päeval pidi olema õpetaja kotti ajamine. Õpetaja sellest teada saades jättis jumalateenistuse köster Habichti hooleks, ise sõitis paariks päevaks Pärnu tervist parandama. Kirik oli puupüsti rahvast täis. Midagi aga ei juhtunud.
EKLA, f 200, m 8:4, 158/9 (III,11) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

Taalis oli liikumise eesotsas valla kirjutaja Sõnajalg. Tema eestvõttel kogusid Taali vallamaija Tori v., Kirikuvald, Vaskrääma v., Taali v., Sindi v. ja korraldasid rongikäiguks. Punane lipp ja selleks palgatud Tori muusikakoor eesotsas, hakkas rong Taali mõisa poole liikuma. Mõisa härrale esineti nõudmisega – rendi ja ostu protsenti vähendada. See ei vastanud midagi kindlat, palus mõtlemise aega. Siit läks rongikäik Sindi mõisa, Sindi härra oli väga lahke, lubas kõik anda ja alandada, kuid pärast ei teinud midagi.
EKLA, f 200, m 8:4, 159 (III,11) < Tori khk., Raba k., Kägu t. – Ada Piirak < Ado Kägu, 66 a. (1925)

Kui Vändra mõis maha põletati, moodustati siin omakaitse, mis koosnes: parunist, linna kodanikkest, mõisnikkest, talupoegist ja metsavahtest, kes Selja kõrtsi juure barrikaadid ehitasid ja sääl öö otsa Vändrast tulijaid ootasid.
EKLA, f 200, m 8:4, 159 (III,11) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

(Teine osa varitsenud Tori silla juures hao kubude taga.)
EKLA, f 200, m 8:4, 159/160 (III,11) < Tori khk., Leviküla k., Saksale t. – Ada Piirak < Anna Tohver, 54 a. (1925)

Vändralastel olevat siin salakuulajad väljas olnud, saanud teada, et siin vastupanek korraldatud ja pole tulnud. Siinsel kaitseväel olnud umbes 30 väga hääd püssi.
Vene karistussalgad ei saanud Toris ühtegi surmaotsust täide. Tori mõisa härra pidas end suurepäraselt üleval, astus kõikide eest välja. Vist üks ainuke sai peksa Toris. Siberi saadeti Taali valla kirjutaja Sõnajalg. Ta oli maha võtnud riigi lipu ja selle asemele pannud punase lipu, millega Taali mõisa mindi. Mõisnik (Taali) saatnud hiljem Taali vallavalitsusele tänu muusika eest – kuid muu jäävat kõik endiseks.
EKLA, f 200, m 8:4, 160 (III,11) < Tori khk., Tori – Ada Piirak < Habicht (1925)

Suigu vallas oli kõik vaikne, mingisugust liikumist siin polnud, ka karistussalgad ei käinud siit läbi. ( Suigu valla kirjutaja)
Mustsõda tulekul, olnud kuulda, et Tori mõisa hobused rahvale ära jagatavat. Rahvas läinud neid ka saama, kuid tuli tühjalt tagasi.
EKLA, f 200, m 8:4, 160/1 (III,11) < Tori khk. – Ada Piirak (1925)

Pääle 1905 jätnud Taali härra ristikheina teo maha.
EKLA, f 200, m 8:4, 161 (III,11) < Tori khk., Raba k., Kägu t. – Ada Piirak < Ado Kägu, 66 a. (1925)

Riisa küla oli Vaestemõisa all. Riisalased tahtnud aga Tori alla saada. 1905 peetud Kalmeti talus koosolek. Vanemad mehed kõnelenud: – nüüd korda enam pole, me tuleme ise Vastemõisa alt Tori alla. Siit pääle hakanud asi selles sihis edenema. Praegu on Riisa küla Tori valla all.
EKLA, f 200, m 8:4, 161 (III,11) < Tori khk., Riisa k., Hoolmiku t. – Ada Piirak < Mihkel Riis, 35 a. (1925)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!