Ajalooline traditsioon: Vaivara.

I Asjalised mälestised - Aja- ja muinasloolised paigad


Repniku maal on hiiemägi, pähkla- ja lepapõõsad kasvavad peal. (Eeva Jõgi) Seda hüütakse ka hiiemetsaks, asub teest veidi Repniku pool. Seal lähedal asub ka Salamägi, tee ääres. (F. Feldach) Repniku hiiemägi olnud esivanemate palvepaigaks. (A. Asmel)
Vaivara mõisa mägedes [kolmas kink Vaivara mägedes] on üks keldri moodi koobas, seda rahvas kutsub põrgu-auguks. Mäge hüütakse ka Põrguaugu mäeks. Seal olnud teeröövlite asupaik. (J. Tambi) Selle koopa põhjas leiduvat rauduksed, mis olevat alguseks maa-alusele käigule, mis minevat maantee alt läbi ja ilmuvat jälle nähtavale teisel mäekünkal, praegu n.n Tornimäel (mäel asuva vaatetorni järele. (Tundmatu) Maailmasõja ajal ehitati Vene valitsuse poolt viimasesse mäesse (Vaivara mõisa juures) betoonvõlvidega keldrid sõjavarustuse hoiupaikadeks, mis on omavahel ühendatud käikudega. Need keldrid on osalt hävitand ka põrguhaua. (Tundmatu)
Perjatsi küla maal on hiiuoja, hiiumägi ja hiiukaldad. Viimases kohas on paekallas langend sisse, mistõttu võib arvata, et seal all olid keldrid. (Maarja Proment)
Sundojas on hiiekivi, millele vanasti viidud ohvreid. Varem kivi asund ojast umbes 100 meetrit eemal künka otsas. Sakslased hakand eestlasi taga kiusama, viind öösel salaja kivi ära, lasknud Sundojasse. Eestlased katsund kivi ojast välja tõsta. (J. Uustalu)
Vaivara mõisast lõuna pool metas olnud Kiiu küla. (Parra)
Seal kohal asub praegu tohutu suur “rootsi-aigane” hiiukivi, umbes sauna suurune. Sealt lähedalt leiti veel hiljuti kaev, oli põlises metsas. (J. Uustalu)
Sirgala külas Laagna põllul olnud püha puu, millele viidud andeid. Üks mees läind rangipuid tegema, söönd kõik anded selle puu juurest ära. Külarahvas andnud talle peksa selle eest. (J. Uustalu)
EKLA f 200, m 18:1, 1/3 (1) < Vaivara khk. - Rudolf Põldmäe (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!