Ajalooline traditsioon: Vaivara.

Asjalised mälestised - Lahinguplatsid, kindlustused


Vanad rootsi sõjakantsid on Perjatsi külas. Algavad mererannast, lähevad Auvere sooni. (Martin Proment) Undinurgast ja Sorrolt läbi üle Rootsi kalmu. (L. Veski) Kantsid on paari meetri kõrgused, on vall ja kraav. Osa talusid asub Narva pool kantsi, neid hüütakse Kantsitaguseks. Rahvas räägib, et kantsid ehitatud 24 tunniga, rootslased ehitand venelaste vastu. (Martin Proment)
Laagnal leidub Laagna kalmu, seal olnud hiljuti veel kivirist maantee ääres. Üks Rootsi kindral saand seal surma, maetud sinna. Paekivist rist olnud, umbes 1,5 m. kõrge. (Martin Proment)
Laagnal ja Pähklamäel leiduvad lahinguplatsid. Vanad kaitsekraavid lähevad Pähklamäelt Kulguni. (T. Kasikov)
Meriküla kaldal Haagi nõmmes on vanad sõjakantsid. (L. Veski)
EKLA f 200, m 18:1, 12/3 (6) < Vaivara khk. - Rudolf Põldmäe (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!